„Wielcy, nadal obecni” – patroni literaccy roku 2021 – Baczyński, Lem, Norwid, Różewicz…

 „Wielcy, nadal obecni” – patroni literaccy roku 2021 – Baczyński, Lem, Norwid, Różewicz…

                  Sejm ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowani zostali: Stanisław Lem,                         Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz.

 

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z Kolumbów, pokolenia młodych, wybitnie zdolnych pisarzy   i artystów, których życie przypadło nieszczęśliwie na czas II wojny światowej. Poeta zginął młodo,          w czasie walk Powstania Warszawskiego, w którym brał udział jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Choć zmarł w wieku zaledwie 23 lat, pozostawił po sobie niemały dorobek poetycki. W uchwale sejmowej możemy przeczytać:

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W 2021 roku przypada również 100. rocznica urodzin Stanisława Lema. Pisarz uznany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki      i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science- fiction na świecie  „w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego        i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.

Kolejnym uhonorowanym przez Sejm jest Cyprian Kamil Norwid, jeden z najwybitniejszych poetów romantyzmu. Choć za życia nie doczekał się chwały, a po śmierci często bywał wymieniany jako ten trzeci, za Adamem Mickiewiczem      i Juliuszem Słowackim, wartość jego dzieł jest wciąż doceniana jako wyprzedzająca pod pewnymi względami swoją epokę. Wybór tego wybitnego poety, dramatopisarza, grafika, eseisty, rzeźbiarza, malarza i filozofa, a także tłumacza uzasadnił Sejm następująco:

„Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

Ostatnim z literackich patronów przyszłego roku jest Tadeusz Różewicz. Ten znakomity poeta, prozaik, dramaturg, eseista swoją pracę twórczą rozpoczął przed wybuchem II wojny światowej, jednak zadebiutował już po jej zakończeniu, tomikiem „Niepokój”. Współtworzył również scenariusze filmowe do filmów kręconych przez swojego brata Stanisława. W uchwale Sejmu napisano o Różewiczu:

„Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.