Skutki długotrwałej nauki zdalnej.

Sytuacja dzieci i młodzieży poddanych długotrwałej nauce zdalnej nie jest do końca określona, choć specjaliści jednoznacznie oceniają ją jako dalece niekorzystną, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Powodów jest wiele, nie czas i miejsce zajmować się nimi tutaj, niemniej mając na co dzień kontakt z  młodzieżą uczestniczącą w tym niespodziewanym społecznym eksperymencie, próbujemy ją wspomóc. Niektóre ze skutków są trudne do określenia przez młodzież, w tym wieku jej samoświadomość jest jeszcze niska, a towarzyszące emocje nie pomagają w rozpoznaniu trudności. Brak  też narzędzi badawczych dla właściwej diagnozy. Zdając sobie sprawę
z ograniczeń, podjęliśmy jednak próbę porozmawiania z wychowankami na ten temat
w sposób bardziej uporządkowany. Pytania ankiety, z którą zwróciliśmy się do nich, może choć  trochę pomogą im zmierzyć się z tą problematyką: dookreślić własne położenie, nazwać problem i uporać się z emocjami. Pytania dotyczyły: stopnia niechęci do komputera, poczucia przeładowania informacjami, odczuwania rozdrażnienia i złości, pogorszenia kontaktów z rówieśnikami, odczuwania stresu z powodu braku połączenia z internetem, pogorszenia ocen udokumentowanym w sprawozdaniu końcoworocznym, wreszcie tęsknoty za szkołą i rówieśnikami. Na koniec zapytaliśmy jeszcze o zadowolenie z nauki zdalnej. Ankieta była oczywiście anonimowa, a wyniki chętnie udostępnimy koleżankom i kolegom. Trzeba jeszcze dodać, że grupa była bardzo zainteresowana zajęciami i wyjątkowo dobrze oceniła pytania ankiety.

Jolanta Mielczarek, Joanna Porada