Wybieram życie bez przemocy- kocham, szanuję, pomagam !

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku, a zainspirowane poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego.  Przemoc, niestety jest dość powszechnym zjawiskiem, na które na szczęście mamy wpływ.
Przemoc stosują ludzie i tylko ludzie mogą jej zaprzestać.

Przemoc charakteryzują:

Intencjonalność

Dysproporcja sił

Naruszanie praw0 i godności  drugiej osoby                          

Powodowanie bólu i cierpienia

Można wymienić następujące rodzaje przemocy:

– Przemoc fizyczna

– Przemoc psychiczna (emocjonalna)

– Przemoc seksualna

– Przemoc ekonomiczna

– Zaniedbanie

Najwięcej kontrowersji i emocji wywołuje stosowanie przemocy wobec dzieci, istot całkiem niewinnych, które cierpią najbardziej, szczególnie jeśli przemoc spotyka ich
od osób najbliższych- rodziców. Krzywdzenie dzieci może dokonywać się w czterech formach:

  1. Przemocy fizycznej
  2. Przemocy psychicznej (emocjonalnej)
  3. Wykorzystania seksualnego
  4. Zaniedbywania dziecka

Przemoc wobec dzieci może prowadzić do nieodwracalnych skutków
w ich organizmach i psychice, mianowicie:

Bicie uszkadza mózg;

Przemoc rodzi przemoc;

Przemoc rujnuje własne poczucie wartości;

Mniejsze ambicje;

Przemoc powoduje zaburzenia emocjonalne;

                 

W Bursie przy ul. Prusa została wykonana gazetka poruszająca problem przemocy,
z wszelkimi informacjami na temat form przemocy, oraz jej skutków. Będą również prowadzone zajęcia cykliczne na temat profilaktyki przemocy, podczas których wychowankowie poznają swoje mocne strony, dowiedzą się jak być tolerancyjnym,
co robić aby nie stać się ofiarą ale i sprawcą przemocy oraz gdzie szukać pomocy.

Wychowawca Małgorzata Gorzelak