Obchody Dnia Nauczyciela w Polsce i na świecie

                              

Data 14 października upamiętnia powołanie
w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza
w Polsce i Europie instytucja o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Dzień Nauczyciela zaczęto obchodzić w Polsce      w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Kart Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Kartę praw i obowiązków nauczyciela w 1982 roku zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (….).

Dzień Nauczyciela obchodzony jest na całym świecie w różnych terminach np.:
w Albanii – 7 marca (upamiętniający powstanie pierwszej świeckiej szkoły w 1887r.
w Korczy),w Argentynie – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento),w Brazylii – 15 października, w Chinach – 10 września, w Czechach, Słowacji – 28 marca 9 (dzień urodzin Jana Amosa Komeńskiego),w Hiszpanii – 27 listopada, w Indiach – 5 września (dzień urodzin Sarvepalli Radhakrishnan),w Korei – 15 maja, w Malezji – 16 maja, w Meksyku – 15 maja, na Tajwanie – 28 września (dzień urodzin Konfucjusza),w Turcji – 24 listopada, na Ukrainie – to pierwsza niedziela października, w Korei Południowej – 15 maja (dzień urodzin króla Sejong’a Wielkiego). Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher’s Day) pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października na pamiątkę podpisania w 1966r. „Rekomendacji
w sprawie statusu nauczyciela ”, opracowanej wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy.

Opracowała: Beata Brożek