HEJT- jak przeciwdziałać przemocy w Internecie

W placówce przy ul. Legionów poruszono bardzo istotny i  aktualny temat  – HEJT w Internecie. Coraz więcej czasu spędzamy przy komputerach, telefonach, jesteśmy aktywni w różnych mediach społecznościowych.
Są to miejsca, gdzie ze zjawiskiem hejtu można spotkać się nagminnie. Młodzież Bursy Miejskiej wie bardzo dużo na ten temat, choć sami – jak twierdzą – nie hejtują i nie byli hejtowani, ale nie podoba im się takie zachowanie i są przeciwni jakiejkolwiek agresji czy to słownej, czy też fizycznej. Każdy z zapytanych wychowanków  podkreślał, że nie pochwala takiego zachowania i stara się z tym walczyć. Młodzież zapoznała się z gazetką informacyjną oraz z broszurami informacyjnymi mówiącymi o tym
istotnym problemie społecznym.

Magdalena Szydłowska