DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W BURSIE PRZY ULICY LEGIONÓW

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku.          Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.                                                                                                                             Z  tej okazji Pani Dyrektor Maria Kowaleczko- Miedzińska, Pani Wicedyrektor   Renata Dudek, Pani Kierownik  Barbara Leś, Pani Pedagog Justyna Klejny – Czubak oraz wszyscy Wychowawcy z naszej placówki, Pracownicy Administracji
i Obsługi
 w podziękowaniu za swój trud otrzymali od wychowanków życzenia, słodkie upominki i bukiety kwiatów.

Magdalena Szydłowska, Zbigniew Dróbka