Polskie Parki Narodowe jako marka

Oprócz obiektów historycznych          i kulturalnych niezwykle ważna jest też niepowtarzalna  przyroda naszego kraju.                                  W przeciwieństwie do wielu terenów Europy Zachodniej w Polsce wciąż można cieszyć się  dziewiczymi miejscami o bogatej faunie i florze – takimi, o których cywilizacja jakby na chwilę zapomniała…                                                                                                                      W placówce przy ul. Jasnogórskiej odbyły się spotkania z młodzieżą, w trakcie których przypomnieliśmy sobie, gdzie znajdują się parki narodowe – te znane, które potrafimy wymienić „z głowy” bez mrugnięcia okiem i te, o których istnieniu nie bardzo lub wcale nie pamiętamy.Otóż w  Polsce znaleźć można 23 parki narodowezajmujące około 1% powierzchni kraju. Są to miejsca niezwykle różnorodne: od górskich szczytów, dających schronienie kozicom, przez rozlewiska rzek – domy dla tysięcy ptaków             – po nadmorskie krajobrazy z wydmami.                                                                          Najstarszym parkiem w Polsce jest utworzony w 1932 roku Białowieski Park Narodowy, z którego godła dumnie spogląda żubr, symbol udanych starań o ochronę polskiej przyrody. Najmłodszy na liście jest powstały w 2001 Park Narodowy Ujście Warty, mekka miłośników obserwowania ptaków.                                                      Najmniejszą powierzchnię ma Ojcowski Park Narodowy, słynący z fantazyjnych formacji skalnych, takich jak Maczuga Herkulesa czy Brama Krakowska, a najbardziej rozległy to z kolei Biebrzański Park Narodowy – ostoja gatunków zamieszkujących bagna i rozlewiska. Parki narodowe tworzy się głównie w celu zachowania roślin, zwierząt i przyrody nieożywionej w postaci niezmienionej przez człowieka.        Większość powierzchni parku narodowego objęta jest ochroną ścisłą.              Organizmy mają więc zapewniony spokój i nie są niepokojone przez ludzi.                Parki narodowe są też ważnym miejscem edukacji. Na ich terenie wyznaczane są szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze prowadzące przez szczególnie atrakcyjne miejsca.  Polska bez wątpienia ma ogromny potencjał przyrodniczo-turystyczny, który naszym zdaniem nie jest jeszcze w pełni wykorzystany.                                                Wychowankowie w trakcie rozmowy stwierdzili, że ochrona przyrody bardzo im leży na sercu. Ich zdaniem przyroda jest dobrem ogólnonarodowym, z którego korzystać mają prawo wszyscy Polacy. Chwała im za to, bo któż, jeśli nie młode, wchodzące w dorosłe w życie pokolenie może lepiej zadbać o naszą wspólną planetę.                              Takimi spotkaniami z młodzieżą, my – wychowawcy – dorzucamy swoją cegiełkę do tych wysiłków, promując odpowiedzialne ( ! ) wizyty w polskich parkach narodowych.  Szczególnie ostatnia epidemia uwidoczniła nam jak potrzebujemy kontaktu                      i odpoczynku na łonie natury.                                                                                          Pragniemy cieszyć się dzikimi krajobrazami, podglądać zwierzęta i poznawać niesamowite właściwości roślin. Nasza przyroda potrzebuje sojuszników,                      bo bez naszej pomocy może sobie nie poradzić.

Zajęcia z młodzieżą Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej  przeprowadzili w dniu 21.10.2021  wychowawcy grup.