Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

To temat zajęć, w których uczestniczyła młodzież z placówki Bursy Miejskiej
przy ul. Legionów. Ich celem było kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych życiowych momentach. Wychowankowie próbowali zdefiniować pojęcie sytuacji kryzysowej, szukali synonimów słowa „kryzysowy”. Ze strony uczestników padały takie określenia: ciężki, nierozwiązywalny, impasywny, beznadziejny, zagmatwany, niemożliwy do rozwiązania. W dalszej części zajęć wychowankowie  pracując w parach, opisali na przygotowanych wcześniej kartkach przykłady takich sytuacji.
Były to m.in.: śmierć, choroba, osamotnienie, zawód miłosny, rozwód,  kłopoty w szkole, kłopoty w grupie rówieśniczej, katastrofy, pandemie, klęski żywiołowe. Następnie wszystkie kartki z tymi sugestiami zostały umieszczone na tablicy korkowej. Na kolejnej tablicy umieszczone zostały kartki, na których uczestnicy próbowali odpowiedzieć
na pytanie zawarte w temacie. Pojawiły się tam między innymi takie hasła, jak: „wsparcie w rodzinie i przyjaciołach”, „akceptacja własnych uczuć”, „dobre relacje”, „zaangażowanie w to, co się robi”, „racjonalne myślenie”, „medytacja”, „muzyka, ,, hobby”, „staranne dobieranie źródeł informacji”, „pomoc pedagoga”, „pomoc instytucji państwowych”, „infolinie i numery telefonów zaufania i grup wsparcia”. Zajęcia przebiegały w serdecznej atmosferze, czego efektem była ożywiona dyskusja. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że sytuacji kryzysowych nie da się w życiu uniknąć. Należy zatem nauczyć się sobie z nimi radzić i pamiętać, że zawsze istnieją jakieś drogi wyjścia.  Musimy się starać dostrzec te rozwiązania i nie bać się z nich skorzystać. Podkreśliłam, że w takich sytuacjach warto się zmobilizować, chociaż nie jest to łatwe. Odnoszenie choćby drobnych sukcesów (metodą małych kroków) w sytuacjach kryzysowych jest budujące, wyzwala energię do dalszych działań, pozytywnie wpływa na samoocenę, daje poczucie sprawstwa, a co istotne,  pozwala na odzyskiwanie kontroli nad własnym życiem.  Zajęcia obserwowała, a także uczestniczyła w nich,  Pani  Dyrektor Maria Kowaleczko-Miedzińska.

 Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w zajęciach i duże zaangażowanie.

Agata Łącka