Poznajemy Częstochowę – Tajna drukarnia

Spacerując ulicami naszego miasta napotkałam bardzo interesującą tablicę pamiątkową.

Okazało się, że w okresie okupacji hitlerowskiej w domu rodziny Plucińskich
przy ul. (dzisiaj) św. Jadwigi 129 działała tajna drukarnia. Dom ten był także miejscem nasłuchu radiowego Narodowej Organizacji Wojskowej okręgu częstochowskiego, służył za schronienie i punkt kontaktowy.

W konspiracyjną działalność drukarni włączone były: p. Matylda Plucińska i jej córki Weronika, Władysława i Zofia. Uczestniczyły one w pracach redakcyjnych
oraz zajmowały się kolportażem pisma „Alarm”. Opiekowały się rannymi postrzelonymi przez Niemców w 1942 r. na Rynku Wieluńskim, m.in. Sewerynem Marciniakiem
ps. „Jarża” oraz utrzymywały stały kontakt z jasnogórskim klasztorem.

Odkrycie we wrześniu 1943 r. przez Niemców tajnej drukarni zakończyło
się aresztowaniem Plucińskich. Dzięki bohaterskiej, nieugiętej postawie zatrzymanych kobiet, okupantom nie udało się złamać odnalezionych podczas rewizji szyfrów.

            P. Matylda Plucińska zmarła zaraz po zatrzymaniu, a jej trzy córki zginęły w  Auschwitz w 1943 r.

Nasuwa się refleksja, ilu ludzi cicho walczących bez broni w rękach również straciło
to, co najcenniejsze – życie. Cześć Ich pamięci !!!

 Anna Dudzik-Orman