Parki Narodowe w Polsce…

Młodzież biorąca udział w zajęciach

W dniu 27 października młodzież z placówki przy ul. Prusa pod opieką wychowawców: Ateny Wróbel i Przemysława Świącia uczestniczyła w projekcji filmów dokumentalnych poświęconych polskim parkom nadowym. Wychowankowie dowiedzieli się między innymi, że „park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Tworzy się go w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.” A także, że parki narodowe, choć obejmują zaledwie 1% powierzchni kraju, od ponad 80 lat stanowią najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Zostały utworzonena w obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Jednocześnie obszary te są, w znacznej części, udostępnione turystom i można je zwiedzać, lecz nie można w nie ingerować. Parki narodowe zlokalizowane są w 11 województwach i zajmują łącznie powierzchnię prawie 3,3 tys. km2. Niektóre województwa mają kilka parków narodowych. Młodzież została też zapoznana z ciekawostkami dotyczącymi poszczególnych parków. Z ich cechami charakterystycznymi. Okazało się, że obecni na sali wiedzieli, że w Polsce na dzień dzisiejszy mamy 23 parki narodowe i że największy z nich to Biebrzański PN, (zajmujący powierzchnię prawie 600 km2.), a najmniejszy to Ojcowski PN (o powierzchni nieco ponad 21,5 km2). Na zakończenie spotkania wychowawcy zachęcili zebranych do odwiedzania polskich parków, zapoznania się z ich florą i fauną.