Pamiętamy……

Dnia 16 listopada wychowankowie Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej wybrali
się z wychowawcą Beatą Brożek na Plac Pamięci Narodowej (miejscem pamięci nazywamy grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci
lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, inny obiekt
lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa). 

Plac Pamięci Narodowej to jeden z placów w Częstochowie znajdujący
się w południowej części śródmieścia, gdzie znajduje się Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945. Pomnik przedstawia  postać rannego żołnierza, którego podtrzymuje współtowarzysz. Wychowankowie pod Pomnikiem  Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945 uczcili minutą ciszy żołnierzy poległych podczas II wojny światowej i zapalili także symboliczne znicze.