Zajecia profilaktyczne

W dn.18.11.2021 w placówce przy ul. Legionów odbyły się zajęcia z wychowankami, których tematem był problem uzależnień.                                                              Wychowankowie dowiedzieli się, czym są substancje psychoaktywne, jak działają i jakie niosą ze sobą skutki.                                                                                                             Przede wszystkim uzyskali informację o skutkach picia alkoholu- najbardziej powszechnej i łatwej do zdobycia substancji, która jest plagą wśród młodzieży.
Organizm dziecka i młodego człowieka różni się od organizmu człowieka dojrzałego.

– Młody organizm nadal rośnie i rozwija się.

– Picie alkoholu przed okresem dojrzewania i w czasie dojrzewania może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny, utrudniać uczenie się, zaburzyć zdrowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.

– Dzieci i młodzież nie znają granicy bezpieczeństwa, a alkohol działa przecież silniej
u człowieka młodszego niż u dorosłego.

– Po alkoholu poważnemu zaburzeniu ulega zdolność oceny rzeczywistości, refleks
i koordynacja ruchowa. Nawet po jednym piwie jazda rowerem może okazać
się niebezpieczna lub niemożliwa, a nauczenie się czegoś bardzo trudne.

– Młodzi ludzie są mniej odporni na presję rówieśników – piją alkohol, aby wykazać
się odwagą i zaimponować kolegom. Prowadzi to do zachowań, których potem młody człowiek może się wstydzić, a często kończy się poważnym wypadkiem, a nawet śmiercią.

Wychowankowie obejrzeli również krótki film, który w bardzo prosty i sugestywny sposób pokazał jak działa mechanizm uzależnienia się od substancji psychoaktywnych.      Zajęcia zakończyły się dyskusją i wymianą spostrzeżeń, a także wnioskiem, że lepiej nie próbować czegoś, co może nam zniszczyć życie.

Agata Noszczyk