Zajęcia dotyczące GMO

W Bursie Miejskiej przy ul. Kościuszki 8 odbyły się zajęcia poświęcone organizmom modyfikowanym genetycznie (GMO). Prowadzące prelekcję wychowanki przekazały swoim kolegom i koleżankom informacje na temat tego, czym jest GMO oraz co to są modyfikacje genetyczne i gdzie znajdują zastosowanie. W drugiej części spotkania młodzież dowiedziała się, które kraje są największymi producentami żywności genetycznie modyfikowanej. Zajęcia zakończyło krótkie podsumowanie organizatorki zajęć, p. Janiny Trzewiczek, która przedstawiła opinię naukowców na temat organizmów modyfikowanych genetycznie.