Uczymy się asertywności

W dniu 20 czerwca w Bursie Miejskiej przy ul. Kościuszki 8 odbyły się zajęcia poświęcone asertywności. Celem zajęć było rozwijanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości poprzez zachowanie asertywne. Poza tym zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom znaczenia różnych zachowań dla procesu prawidłowej komunikacji międzyludzkiej. Uczestnicy zapoznali się z definicją asertywności i poznali różne rodzaje zachowań interpersonalnych. Wychowankowie zastanawiali się, dlaczego w pewnych sytuacjach trudno jest im bronić swoich praw. Dlaczego często wobec rodziców, nauczycieli czy przyjaciół bywają ulegli lub agresywni, a tak rzadko asertywni. Oprócz wysłuchania prelekcji młodzież odgrywała także scenki, które przyczyniły się do utrwalenia zdobytych wiadomości. Zajęcia zostały przygotowane przez p. Jolantę Mielczarek.