REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Informujemy, że od  29 lipca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć tylko w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00.

Informacje i zasady rekrutacji oraz druki dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie : https://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja