KALENDARIUM

kasztanPaździernikowe daty, o których warto pamiętać

1 X Międzynarodowy Dzień Muzyki
Międzynarodowy Dzień Lekarza
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
Światowy Dzień Wegetarianizmu
2 X Europejski Dzień Ptaków
4 X Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt
5 X Światowy Dzień Nauczyciela
9 X Światowy Dzień Poczty
10 X Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
14 X Dzień Nauczyciela
15 X Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych
Dzień Dziecka Utraconego
16 X Dzień Papieża Jana Pawła II
Światowy Dzień Żywności
17 X Dzień Walki z Rakiem
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
18 X Dzień Poczty Polskiej
Dzień Łączności
19 X Dzień Ratownika
22 X Światowy Dzień Osób Jąkających się
24 X Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
31 X Światowy Dzień Oszczędności

ZMIANA CZASU LETNIEGO NA ZIMOWY NASTĄPI W NOCY Z SOBOTY 26 X NA NIEDZIELĘ 27 X 2013R.

 

Pamiętajmy także o październikowych solenizantach i jubilatach.

Anna Dudzik – Orman