Posiedzenie Rady Pedagogicznej 10.04.2014 r.

W czwartek 10 kwietnia 2014 r. odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Bursy Miejskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30 w placówce Bursy przy ul. Prusa 20. Posiedzenie poświęcone będzie podsumowaniu ewaluacji zewnętrznej prowadzonej
w dniach 1,2,4 kwietnia 2014 r.

Obecność wszystkich pracowników pedagogicznych obowiązkowa.