Relacja z prelekcji: Stop przemocy i uzależnieniom

Prusa (6) (1024x768)Ze względu na rozmiar i natężenie występujących coraz powszechniej zachowań związanych z przemocą wśród młodzieży – Panie Ewa Iskra
i Małgorzata Palacz realizują
w Bursie Miejskiej program „Stop Przemocy”. W ramach profilaktyki przemocy i uzależnień pedagog Justyna Klejny nawiązała współpracę z Interdyscyplinarnym Zespołem
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, działającym przy Urzędzie Miasta Częstochowy. W marcu we wszystkich placówkach Bursy Członkowie Zespołu przeprowadzili prelekcje dotyczące tematyki związanej z uzależnieniem
od alkoholu i przemocą. Prelekcje zostały przeprowadzone w ciekawy sposób, a nasi wychowankowie mogli dowiedzieć się czegoś na temat źródeł i form przemocy, sposobów szukania i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą. Bardzo interesującymi okazały się informacje na temat mitów dotyczących uzależnienia
od alkoholu. Młodzież miała możliwość uczestnictwa w dyskusji na poruszane tematy oraz zadawania pytań prelegentom.

Bardzo dziękujemy Pani Alinie Gruszce, Pani Małgorzacie Długosz
i Panu Zbigniewowi Jadczakowi za poświęcony czas i przeprowadzenie prelekcji.
Prusa (7) (1024x768)Prusa (4) (1024x768)Prusa (3) (1024x768)Prusa (1) (1024x768)Nowowiejskiego (6) (1024x768)Nowowiejskiego (5) (1024x768)Nowowiejskiego (2) (1024x768)Nowowiejskiego (1) (1024x768)Legionów (3) (1024x768)Legionów (2) (1024x768)Jasnogórska (7) (1024x768)Jasnogórska (6) (1024x768)Legionów (1) (1024x768)Jasnogórska (5) (1024x768)Jasnogórska (3) (1024x768)Jasnogórska (2) (1024x768)