Nagrody Miasta Częstochowy trafiły do Bursy Miejskiej

prezydenta (0)Dyrektor Bursy Miejskiej Pani Maria Kowaleczko-Miedzińska i wychowawczyni z placówki Bursy przy ul. Kościuszki Pani Agata Noszczyk zostały laureatkami tegorocznej Nagrody Miasta Częstochowy dla nauczycieli. Nagroda jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia m.in. w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczo – wychowawczej oraz działalności pozaszkolnej.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury i miała bardzo uroczystą oprawę. Były oficjalne gratulacje od władz miasta – nagrody nauczycielom wręczyli Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski – oraz przygotowana przez młodzież część artystyczna.
Nagrody Miasta Częstochowy to ogromne wyróżnienie i dowód bardzo wysokiej oceny zarządzania placówkami Bursy Miejskiej i jakości pracy pedagogicznej. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom szczególnie wyróżniającym się w swojej pracy i osiągających w niej znakomite rezultaty. W imieniu wszystkich pracowników Bursy Miejskiej serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor Marii Kowaleczko-Miedzińskiej i Pani   Wychowawczyni Agacie Noszczyk i cieszymy się, że tak prestiżowe nagrody trafiły do naszej Bursy.