W cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”

Z A P R A S Z A M Y                                     w dniu 23 października 2014r.                  godz.18.00 do Bursy przy ul.Kościuszki 8
po 5 przedstawicieli z każdej placówki Bursy Miejskiej
na spotkanie z Panem Prokuratorem Tomaszem Mielczarkiem kierującym pracami Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ.
Tematem spotkania będzie:
„Budowanie świadomości i odpowiedzialności prawnej u młodzieży szkolnej”
Prosimy o przygotowanie ciekawych pytań.
Anna Knapik