Lekcja przestrogi

                 „Lekcja przestrogi”- co każdy powinien wiedzieć o przemocy.                                                                        

019 (1)                                                   018 (1)                                                                

             „Przemoc karmi się milczeniem”. Słowa te stanowiły motto pierwszych zajęć, które odbyły się  dn. 21.10.2014r.  w Bursie Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej  i zapoczątkowały przygotowany przez panią Anetę Lubczyńską cykl 5 spotkań  z młodzieżą pod nazwą „Lekcja przestrogi”. Wychowankowie zobaczyli film pt.”Oni” opowiadający o tym, do czego może doprowadzić niekontrolowana agresja, jak może nas uwikłać w różne złe sytuacje, mogące odcisnąć piętno na naszym dalszym życiu. Podczas dyskusji po projekcji filmu młodzież zapoznała się z różnymi obliczami przemocy, jej przyczynami i skutkami, a także metodami jej zapobiegania oraz konkretnymi przykładami działań, mającymi na celu pomoc osobom dotkniętych przemocą. Wychowankowie otrzymali informacje o działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz wiedzę o procedurze interwencyjnej wobec przemocy domowej „Niebieska Karta”.