,,STOP DOPALACZOM”

 

1

Uzależnienie to coraz większy problem współczesnego świata. Wiedza na ten temat jest jednak często zbyt mała. Warto uzmysłowić młodym ludziom, jak bardzo znaczący jest pierwszy krok do uzależnienia.

                                        W dniu 28.X.2014 r. w placówce Bursy Miejskiej przy ulicy Jasnogórskiej odbyły się zajęcia profilaktyczne pt.”Stop dopalaczom”. Celem zajęć było dostarczenie wychowankom podstawowych  informacji na temat dopalaczy jako środków psychoaktywnych oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z ich zażywania. Podczas zajęć wychowankowie mieli okazję obejrzeć film dotyczący tego problemu.

Zajęcia przygotowała: Jolanta Mrozińska

2

3