Wieczór Korczakowski

„Nie ma dzieci- są ludzie”

        W tym roku przypada 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie zagłady w Treblince i 100 rocznica założenia przez tego wybitnego polskiego lekarza i pedagoga Domu Sierot w Warszawie przy ulicy Krochmalnej. Z tego tytułu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) był lekarzem, pisarzem, pedagogiem i działaczem społecznym. Był prekursorem działań na rzecz praw dziecka, pionierem działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. Razem ze S. Wilczyńską prowadził Dom Sierot, a później Nasz Dom. Redagował Mały Przegląd – pierwsze unikalne czasopismo pisane przez dzieci i młodzież, będące kuźnią ich talentów. Wprowadził samorządy wychowanków, sąd koleżeński, gazetkę szkolną, specjalne dyżury. Uważał, że dziecko samo powinno zrozumieć i emocjonalnie przeżyć, doświadczyć daną sytuację, a potem samo wyciągnąć wnioski i ewentualnie zapobiec przypuszczalnym skutkom. Wychowywał do samodzielności, szanował prawa dziecka, traktował je poważnie, prowadził z nimi otwarte dyskusje, motywował do czytania literatury, zwracał uwagę na higienę dzieci i młodzieży.

Dnia 27.11. 2012 r. wychowankowie Bursy przy ulicy Kościuszki mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą osoby Janusza Korczaka. Podczas przygotowanego przez wychowawców: Janinę Trzewiczek i Jarosława Lewickiego, wieczoru korczakowskiego zaprezentowane zostały życie i twórczość tego wielkiego pedagoga. Wieczór zakończyła projekcja filmu o Januszu Korczaku pt. „Król dzieci”.