Wybór Mistera Bursy przy ul. Jasnogórskiej

imagesW dniu 20 XI 2014 r. w placówce Bursy Miejskiej  przy ul. Jasnogórskiej odbyły się wybory Mistera Bursy.                    Oceniane były: dowcip, wiedza                    oraz sprawność kandydatów. Konkurencje były bacznie obserwowane i sprawiedliwie oceniane  przez jury.  Najwięcej punktów uzyskał   Mikołaj Warda, II miejsce zajęli Artur Kierat          i Miłosz  Wójcik, III miejsce   – Kamil Michalczyk. Misterem publiczności został Miłosz Wójcik. Laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, pięknymi medalami oraz drobnymi upominkami.  Była to już druga edycja tego sympatycznego konkursu w naszej placówce. Tym razem mieliśmy przyjemność gościć również  panią pedagog Justynę Klejny. Zajęcia miały charakter kabaretowy.  Imprezę przygotowały wychowawczynie  Jolanta Mrozińska, Aneta Lubczyńska i         009 (1) 035 036
Dorota Kierat