KALENDARIUM STYCZEŃ 2015

imagesSTYCZEŃ

1 I NOWY ROK                                                                             ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU                                                   ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS                                       6 I TRZECH KRÓLI – ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 16 I 70. ROCZNICA WYZWOLENIA CZĘSTOCHOWY           17 I 70. ROCZNICA WYZWOLENIA WARSZAWY                    21 I DZIEŃ BABCI                                                                                                                     22 I DZIEŃ DZIADKA                                                                                                                 24 I ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU                                                                     Życzę wszystkim Czytelnikom KALENDARIUM wszelkiej pomyślności                                 w Nowym Roku!

Anna Dudzik-Orman