Rekrutacja do Bursy Miejskiej

 

1. Listy wychowanków zakwalifikowanych do Bursy Miejskiej opublikowane zostaną 30 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej Bursy. Będą też wywieszone w placówkach Bursy.

2. Kwaterowanie wychowanków w placówkach Bursy Miejskiej rozpocznie się w niedzielę 1 września 2013 r. o godz. 16.

3. Przypominamy o obowiązku dostarczenia kompletu dokumentów (szczegółowe informacje w zakładce „Rekrutacja. Etap II”).

Wychowankowie zakwalifikowani w I etapie rekrutacji składają dokumenty w dn. 26 – 28 sierpnia 2013 r. w sekretariacie Bursy – ul. Prusa 20 w godz. 8 – 15.

Wychowankowie zakwalifikowani w II etapie rekrutacji składają dokumenty w dn. 1 września 2013 r. w sekretariacie Bursy – ul. Prusa 20 w godz.16 – 19.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Przypominamy: w czwartek 29 sierpnia odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Bursy Miejskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9 w placówce Bursy przy ul. Prusa 20. Obecność wszystkich pracowników pedagogicznych obowiązkowa.

Po posiedzeniu Rady Pedagogicznej – o godz. 14 w Bursie przy ul. Prusa 20 odbędzie się obowiązkowe dla kadry pedagogicznej szkolenie BHP.

Zapraszamy.