Lista wychowanków przyjętych i nieprzyjętych w Rekrutacji Uzupełniającej do Bursy Miejskiej w Częstochowie

Lp. Nazwisko i imię Placówka BM przyjęty/nieprzyjęty   przyjęta/nieprzyjęta
1 Adamczyk Magda Nowowiejskiego przyjęta
2 Barska Adrianna Legionów przyjęta
3 Basiewicz Adrian Legionów przyjęty
4 Bzdak Patrycja Prusa przyjęta
5 Czyż Marta Nowowiejskiego przyjęta
6 Freus Sylwia Prusa przyjęta
7 Giedrowicz Robert Legionów przyjęty
8 Grawenda Klara Prusa przyjęta
9 Hryhorash Vitalii Prusa przyjęty
10 Jakubiak Aleksandra Prusa przyjęta
11 Kaczmarek Brajan Legionów przyjęty
12 Kierat Paulina Legionów przyjęta
13 Kołacz Bartosz Legionów przyjęty
14 Korgól Patryk Nowowiejskiego przyjęty
15 Kot Gabriela Nowowiejskiego przyjęta
16 Kotarski Rafał Jasnogórska przyjęty
17 Kupczak Weronika Prusa przyjęta
18 Leszczyk Julia Prusa przyjęta
19 Ligęza Krzysztof Prusa przyjęty
20 Maciejek Krystian Legionów przyjęty
21 Nabiałek Norbert Nowowiejskiego przyjęty
22 Nonckiewicz Wiktoria Nowowiejskiego przyjęta
23 Pawlikowska Klaudia Prusa przyjęta
24 Rybka Jakub Legionów nieprzyjęty
25 Skóra Eryk Legionów przyjęty
26 Stolarska Sylwia Prusa przyjęta
27 Symovoniuk Valentyn Prusa przyjęty
28 Szałowski Adrian Legionów przyjęty
29 Szczygioł Marek Legionów przyjęty
30 Szewczyk Weronika Jasnogórska nieprzyjęta
31 Szewczyk Magdalena Nowowiejskiego przyjęta
32 Sztylka Eliasz Legionów przyjęty
33 Ślusarz Sebastian Legionów przyjęty
34 Ungur Karolina Prusa nieprzyjęta
35 Urbański Dawid Legionów przyjęty
36 Verna Olena Prusa przyjęta
37 Witkowska Natalia Nowowiejskiego przyjęta
38 Yaremyn Ivan Prusa przyjęty

Lista wychowanków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w Rekrutacji Uzupełniającej do Bursy Miejskiej w Częstochowie

Lp. Nazwisko i imię zakwalifikowany/niezakwalifikowany zakwalifikowana/niezakwalifikowana
1 Adamczyk Magda zakwalifikowana
2 Barska Adrianna zakwalifikowana
3 Basiewicz Adrian zakwalifikowany
4 Bzdak Patrycja zakwalifikowana
5 Czyż Marta zakwalifikowana
6 Freus Sylwia zakwalifikowana
7 Giedrowicz Robert zakwalifikowany
8 Grawenda Klara zakwalifikowana
9 Hryhorash Vitalii zakwalifikowany
10 Jakubiak Aleksandra zakwalifikowana
11 Kaczmarek Brajan zakwalifikowany
12 Kierat Paulina zakwalifikowana
13 Kołacz Bartosz zakwalifikowany
14 Korgól Patryk zakwalifikowany
15 Kot Gabriela zakwalifikowana
16 Kotarski Rafał zakwalifikowany
17 Kupczak Weronika zakwalifikowana
18 Leszczyk Julia zakwalifikowana
19 Ligęza Krzysztof zakwalifikowany
20 Maciejek Krystian zakwalifikowany
21 Nonckiewicz Wiktoria zakwalifikowana
22 Pawlikowska Klaudia zakwalifikowana
23 Rybka Jakub niezakwalifikowany
24 Skóra Eryk zakwalifikowany
25 Symovoniuk Valentyn zakwalifikowany
26 Szałowski Adrian zakwalifikowany
27 Szczygioł Marek zakwalifikowany
28 Szewczyk Magdalena zakwalifikowana
29 Szewczyk Weronika zakwalifikowana
30 Sztylka Eliasz zakwalifikowany
31 Ślusarz Sebastian zakwalifikowany
32 Ungur Karolina niezakwalifikowana
33 Urbanski Dawid zakwalifikowany
34 Verna Olena zakwalifikowana
35 Witkowska Natalia zakwalifikowana
36 Yaremyn Ivan zakwalifikowany
37 Nabiałek Norbert zakwalifikowany
38 Stolarska Sylwia zakwalifikowana

Witamy w Bursie Miejskiej w nowym roku szkolnym

Drodzy Wychowankowie, rozpoczyna się nowy rok szkolny 2016/2017. Wszyscy, którzy zostali przyjęci do Bursy Miejskiej mogą kwaterować się w wyznaczonych placówkach w środę 31 sierpnia 2016 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • wychowankowie klas I od godz. 15.00 – 19.00
 • wychowankowie kontynuujący pobyt w BM od godz. 17.00-19.00

Prosimy, żebyście nie zapomnieli zabrać do Bursy kilku niezbędnych rzeczy. Zapakujcie koniecznie sztućce, kubek na herbatę oraz pościel, czyli poszwę, poszewkę i prześcieradło. Kołdry i poduszki są w pokojach. Zabierzcie również rzeczy osobiste i środki higieny osobistej.

Uwaga! We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej obowiązuje zakaz posiadania w pokojach czajników elektrycznych, lodówek, kuchenek mikrofalowych, tosterów, telewizorów i innego sprzętu elektrycznego. 

Do zobaczenia w Bursie!

Zebrania z rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Kierownicy Bursy Miejskiej zapraszają Rodziców nowo przyjętych wychowanków na zebrania informacyjne, na których omawiane będą ważne sprawy dotyczące pobytu  w Bursie Miejskiej. Zebrania odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

 

Placówka BM przy ul. Legionów – 31 sierpnia godz. 15.00

Placówka BM przy ul. Jasnogórskiej – 31 sierpnia godz. 15.00

Placówka BM przy ul. Nowowiejskiego – 31 sierpnia godz. 16.30

Placówka BM przy ul. Prusa – 31 sierpnia godz. 15.00

 

Zapraszamy na spotkanie.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w lipcu br. Bursa Miejska dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w budynkach przy ul. Prusa 20 i Legionów 19/21.

Wobec powyższego 22 sierpnia 2016r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Bursy Miejskiej w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zakwaterowanie.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do budynków BM przy ul. Prusa 20 i Legionów 19/21 zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając liczbę wolnych miejsc oraz kolejno niżej wymienione zasady:

 • uczniowie klas sportowych,
 • odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
 • wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.

Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach:

I ETAP

22-23 sierpnia 2016r. – Złożenie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej
Należy zwrócić uwagę na wypełnienie właściwego druku Wniosku dla kandydata pełnoletniego i niepełnoletniego.

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w dniach 22 – 23 sierpnia 2016r.
w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT NIEPEŁNOLETNI (pobierz)
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT PEŁNOLETNI (pobierz)

25 sierpnia 2016 r.– Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

II ETAP

26 i 29 sierpnia 2016r. – Złożenie przez osoby zakwalifikowane wypełnionego kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty należy składać w dniach 26 i 29 sierpnia 2016r. w siedzibie Bursy
przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

 • 2 egzemplarze UMOWA ZAKWATEROWANIA W BURSIE MIEJSKIEJ (pobierz)
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW (pobierz)
 • KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDROWIA WYCHOWANKA BURSY (pobierz)
 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYCHOWANKA (pobierz)

 

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do Bursy Miejskiej jest złożenie kompletu dokumentów.

30 sierpnia 2016r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej.

 

Lista linii komunikacji miejskiej łączących poszczególne budynki Bursy Miejskiej ze szkołami

Szkoła Placówka – Szkoła – Placówka Połączenia
I LO im. Słowackiego Prusa 20 Tramwaj linii:1, 2
Połączenie:
Plac Orląt Lwowskich – II Al. Najświętszej Maryi PannyAutobus linii:12, 32
ul. Łukasińskiego – II Al. Najświętszej Maryi PannyAutobus linii: 10, 31Estakad a- II Al. NMP 
V LO im. A. Mickiewicza Prusa 20 Autobus linii:12, 32
Połączenie:
ul. Łukasińskiego – ul. Krakowska Autobus linii:10, 24
Połączenie:
Estakada – ul. Krakowska
ZST W. Reymonta Prusa 20 Autobus linii:12, 32
Połączenie:
ul. Łukasińskiego – ul. Krakowska Autobus linii:10, 24
Połączenie:
Estakada – ul. Krakowska
ZSTiO im. Żeromskiego Prusa 20 Piechotą:20 min Tramwaj linii:1, 2
Połączenie:
Plac Orląt Lwowskich – al. Niepodległości
ZS im. J. Kochanowskiego Prusa 20 Autobus linii:20
Połączenie:
Estakada – ul. Warszawska
ZS Gastronomicznych Prusa 20 Tramwaj linii:1, 2
Połączenie:
Plac Orląt Lwowskich – Al. Armii Krajowej Autobus linii 24
Połączenie:
Estakada – Al. Armii Krajowej
ZS w Częstochowie im. Wisławy Szymborskiej Prusa 20 Autobus linii:38, 19
Połączenie:
Dworzec PKP Raków – ul. Jagiellońska
II LO im. R. Traugutta Legionów 19/21 Autobus linii:13
Połączenie:
ul. Faradaya – ul. Kilińskiego Autobus linii:28
Połączenie:
ul. Faradaya – Al. Armii Krajowej
III LO im.dr W. Biegańskiego Legionów 19/21 Autobus linii:13, 28
Połączenie:
ul. Faradaya – ul. Kilińskiego
IX LO im. C.K. Norwida Legionów 19/21 Autobus linii:28
Połączenie:
ul. Faradaya – Al. Armii Krajowej Autobus linii:11, 13, 31
Połączenie:
ul. Faradaya – II Al. Najświętszej Maryi Panny

 

Wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej:

>>> WYSZUKIWARKA <<<

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO BURSY MIEJSKIEJ

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO BURSY MIEJSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
01.08.2016 r

l.p Nazwisko i imię  Przyjęty/nieprzyjęty Placówka BM
1 Banaszewski Dawid przyjęty Legionów 19/21
2 Bartosz Jakub przyjęty Legionów 19/21
3 Biały Maciej przyjęty Legionów 19/21
4 Bieda Aleksandra przyjęta Jasnogórska 84/90
5 Biela Karolina przyjęta  Nowowiejskiego 11a
6 Błędowski Daniel przyjęty  Nowowiejskiego 11a
7 Borecki Kajetan przyjęty Jasnogórska 84/90
8 Bzdak Oskar nieprzyjęty
9 Bzdak Wiktoria przyjęta  Nowowiejskiego 11a
10 Chodak Mateusz przyjęty Prusa 20
11 Cisowski Artur przyjęty  Nowowiejskiego 11a
12 Ćmachowska Karolina przyjęta  Nowowiejskiego 11a
13 Ćmachowski Aleksander przyjęty Jasnogórska 84/90
14 Deska Łukasz przyjęty Jasnogórska 84/90
15 Dłubak Wiktoria przyjęta  Nowowiejskiego 11a
16 Drążek Patryk przyjęty Jasnogórska 84/90
17 Drożdźowski Maciej nieprzyjęty
18 Drzazga Łukasz przyjęty Prusa 20
19 Fidura Monika przyjęta  Nowowiejskiego 11a
20 Fijałkowski Arkadiusz przyjęty Legionów 19/21
21 Franczak Kamil przyjęty Legionów 19/21
22 Giermala Kamil nieprzyjęty
23 Glinka Szymon przyjęty Legionów 19/21
24 Głąb Piotr przyjęty Jasnogórska 84/90
25 Gorzędowska Izabella przyjęta Jasnogórska 84/90
26 Górecki Kacper przyjęty Jasnogórska 84/90
27 Grabolus Anna przyjęta Legionów 19/21
28 Grądecki Mikołaj przyjęty Prusa 20
29 Grewenda Antoni przyjęty Prusa 20
30 Grzywna Klaudia przyjęta Jasnogórska 84/90
31 Jamnik Michalina przyjęta  Nowowiejskiego 11a
32 Jamrozik Wiktoria przyjęta Prusa 20
33 Janus Damian nieprzyjęty
34 Januszko Magdalena przyjęta  Nowowiejskiego 11a
35 Jeziorski Jakub przyjęty Legionów 19/21
36 Jędrysiak Karolina nieprzyjęta
37 Jura Artur przyjęty Legionów 19/21
38 Jura Dawid przyjęty Prusa 20
39 Juszczyk Krystian przyjęty  Nowowiejskiego 11a
40 Kajdzik Wiktoria przyjęta Legionów 19/21
41 Kaźmierska Kamila przyjęta  Nowowiejskiego 11a
42 Kidziun Mateusz przyjęty  Nowowiejskiego 11a
43 Kil Agnieszka przyjęta Jasnogórska 84/90
44 Kluba Daria przyjęta Prusa 20
45 Kluba Paulina przyjęta Prusa 20
46 Kopyś Kornel przyjęty Legionów 19/21
47 Kotyla Aleksandra przyjęta Jasnogórska 84/90
48 Kotynia Marta nieprzyjęta
49 Krakowiak Agata przyjęta Jasnogórska 84/90
50 Kręzel Oliwia przyjęta  Nowowiejskiego 11a
51 Krzan Patrycja przyjęta  Nowowiejskiego 11a
52 Kuban Kamil przyjety  Nowowiejskiego 11a
53 Kubieniec Paulina przyjęta Jasnogórska 84/90
54 Kubik Julia przyjęta  Nowowiejskiego 11a
55 Kuc Bartosz przyjęty  Nowowiejskiego 11a
56 Kuder Honorata przyjęta  Nowowiejskiego 11a
57 Kupczak Weronika nieprzyjęta
58 Kurpios Katarzyna przyjęta  Nowowiejskiego 11a
59 Lachowska Wiktoria przyjęta Legionów 19/21
60 Leszczyńska Joanna przyjęta  Nowowiejskiego 11a
61 Ligęza Krzysztof nieprzyjęty
62 Lipecki Bartłomiej przyjęty  Nowowiejskiego 11a
63 Lis Urszula przyjęta Legionów 19/21
64 Madej Justyna przyjęta  Nowowiejskiego 11a
65 Marzec Aleksandra przyjęta Legionów 19/21
66 Matyja Szymon przyjęty  Nowowiejskiego 11a
67 Mesjasz Karolina przyjęta Prusa 20
68 Mikołajczyk Michał przyjęty  Nowowiejskiego 11a
69 Misiek Dawid przyjęty Legionów 19/21
70 Miszewska Oliwia przyjęta  Nowowiejskiego 11a
71 Nonckiweicz Wiktoria nieprzyjęta
72 Nowak Mateusz przyjęty  Nowowiejskiego 11a
73 Nowak Paulina przyjęta Prusa 20
74 Olczak Oliwia przyjęta  Nowowiejskiego 11a
75 Ostrowska Wiktoria przyjęta  Nowowiejskiego 11a
76 Pająk Kacper przyjęty Legionów 19/21
77 Płatek Radosław przyjęty  Nowowiejskiego 11a
78 Popiół Karolina przyjęta Jasnogórska 84/90
79 Rabenda Milena przyjęta Jasnogórska 84/90
80 Rogalewicz Ewa nieprzyjęta
81 Rozworski Mateusz nieprzyjęty
82 Ryta Michał przyjęty Jasnogórska 84/90
83 Sap Kamila przyjęta  Nowowiejskiego 11a
84 Skóra Eryk nieprzyjęty
85 Szymczak Martyna przyjęta Legionów 19/21
86 Szyszkowicz Klaudia przyjęta  Nowowiejskiego 11a
87 Świerczyna Maciej przyjęty  Nowowiejskiego 11a
88 Świerkosz Marta przyjęta Legionów 19/21
89 Trojak Julia przyjęta  Nowowiejskiego 11a
90 Trzeciakiewicz Agnieszka nieprzyjęta
91 Wieloch Mateusz przyjęty Jasnogórska 84/90
92 Wlaźlak Sylwia nieprzyjęta
93 Włudzik Kamila przyjęta  Nowowiejskiego 11a
94 Woldan Wiktor przyjęty Jasnogórska 84/90
95 Woźniak Igor przyjęty Legionów 19/21
96 Woźniak Kacper przyjęty Legionów 19/21
97 Wyżykowska Natalia przyjęta Legionów 19/21
98 Zabielny Filip przyjęty Legionów 19/21
99 Zamora Katarzyna nieprzyjęta
100 Zasada Julia przyjęta Prusa 20
101 Ziora Barbara przyjęta Legionów 19/21