Wysokość opłat za zakwaterowaniu za wrzesień 2019r.

Informujemy, że opłata za zakwaterowanie we wrześniu wynosi:

  • Placówki 5-cio dniowe: 273 zł wyżywienie + 78 zł zakwaterowanie – łącznie 351 zł
  • Placówki 7-io dniowe: 377 zł wyżywienie + 106 zł zakwaterowanie – łącznie 483 zł

Przypominamy, że zgodnie z Umową zakwaterowania opłaty należy wnosić najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania,
na subkonto wskazane przez Bursę Miejską (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na wskazane subkonto (§6 ust.3 Umowy).

W związku z powyższym przypominamy, że wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie Miejskiej są zobowiązani do stawienia się w placówce wraz z dowodem wpłaty za zakwaterowanie, za wrzesień 2019r.. Osoby, które nie okażą
się potwierdzeniem dokonania wpłaty nie zostaną zakwaterowane.

UWAGA DOTYCZĄCA KWATEROWANIA WYCHOWANKÓW

UWAGA !!!

ZOBOWIĄZUJEMY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH (NOWOPRZYJĘTYCH I KONTYNUUJĄCYCH POBYT)
DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W PLACÓWCE W DNIU KWATEROWANIA WRAZ Z DZIECKIEM I OKAZANIA SIĘ DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI TOŻSAMOŚĆ.

WYCHOWANKOWIE NIEPEŁNOLETNI, KTÓRZY PRZYJADĄ DO PLACÓWKI
BEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NIE ZOSTANĄ ZAKWATEROWANI.

WSZYSTKIE POWYŻSZE UWAGI DOTYCZĄ TAKŻE WYCHOWANKÓW
Z ZAGRANICY.

 

Zebrania z Rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Informujemy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców nowo przyjętych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą się według poniższego harmonogramu:

  • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Jasnogórskiej  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 1 września o godz. 15.00.

 Zapraszamy na spotkanie.

Do Wychowanków

Wszyscy Wychowankowie, którzy zostali przyjęci do Bursy Miejskiej zobowiązani są zakwaterować się w swoich placówkach w niedzielę 1 września 2019r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • nowo przyjęci wychowankowie od godz. 15.00 do 18.00;
  • wychowankowie kontynuujący pobyt od godz. 18.00 do 20.00.

Prosimy, abyście nie zapomnieli zabrać do Bursy kilku niezbędnych rzeczy.
Zapakujcie koniecznie sztućce, kubek na herbatę oraz pościel, czyli poszwę, poszewkę i prześcieradło (kołdry i poduszki są w pokojach). Zabierzcie również rzeczy osobiste
i środki higieny osobistej.

Uwaga!

We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej obowiązuje zakaz posiadania
w pokojach czajników elektrycznych, lodówek, kuchenek mikrofalowych, tosterów, telewizorów i innego sprzętu elektrycznego.

 Do zobaczenia w Bursie!

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni!

prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 i uwzględnienie
go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 określony
na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Czytaj dalej

Remont w Bursie Miejskiej

Mimo wakacji w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa trwa remont. Jego celem jest dostosowanie placówki do wymogów przeciwpożarowych oraz zapewnienie naszym wychowankom bezpiecznych warunków pobytu.

Przebudowa obejmie m.in. rozebranie części stropu w klatkach schodowych, by można było zamontować klapy oddymiające, instalację systemu sygnalizacji pożaru, wymianę wewnętrznych hydrantów i stolarki drzwiowej, poszerzenie wejścia i malowanie.                 Gdy wymienia się elementy prowadzonych prac, to brzmi to niewinnie, ale tak na prawdę placówka przechodzi kapitalny remont. Tłumy budowlańców, stosy gruzu, pył, sprzęt budowlany i materiały, drabiny, kable, to codzienność w Bursie.
Pomimo wielu niedogodności dyrekcja, kierowniczka i pracownicy obsługi mozolnie i bez uskarżania się robią co tylko się da, aby już 1 września wszystko było dopięte na ostatni guzik i gotowe na powrót naszych wychowanków. Żeby tylko fachowcy zdążyli…

Mówi się, że wakacje dla placówek oświatowych są okresem wytchnienia, ale rok 2019 po raz kolejny pokazuje, że w Bursie Miejskiej przerwy w kwaterowaniu wychowanków tak na prawdę są okresem wytężonej pracy, aby zapewnić jak najlepsze i bezpieczne warunki.

A tak wygląda Bursa obecnie