Kalendarium – Marzec’2020

2 III Międzynarodowy Dzień  Obrony Cywilnej

3 III Międzynarodowy Dzień Pisarzy

5 III Dzień Teściowej

8 III Dzień Kobiet

15 III Międzynarodowy Dzień Praw Konsumenta

20 III Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. Początek astronomicznej wiosny

22 III Światowy Dzień Wody

24 III Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

25 III Dzień Świętości Życia

27 III Międzynarodowy Dzień Teatru

29 III Zmiana czasu z zimowego na letni

Naszym marcowym jubilatom i solenizantom tradycyjnie składamy najpiękniejsze życzenia

Skład redakcyjny z opiekunem 

 

Drodzy Rodzice i Wychowankowie

W zawiązku z zachorowaniami spowodowanymi koronawirusem w wielu państwach przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przyjeżdżać do Bursy

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przyjeżdżać do Bursy, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 2. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 3. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 4. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Drodzy Rodzice !

           W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, prosimy o niewysyłanie do Bursy Miejskiej dzieci przeziębionych lub chorych.

        Częściej rozmawiajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny.

                      Pamiętajmy, profilaktyka może pomóc każdemu !

 

Dyrekcja Bursy Miejskiej

Zgadnij o co chodzi…

W czwartek 20 lutego w ramach zajęć cyklicznych Klubu Bystrzaka zmierzyliśmy się z grą „Alias”. Zaprosiliśmy do udziału w niej naszych ukraińskich wychowanków, by sprawdzili  jak dobra jest już ich znajomość języka polskiego. Podzieleni na dwie drużyny odgadywali słowa, naprowadzając na nie zgadujących podając ich synonimy. Bywało czasem zabawnie, gdy w trakcie podpowiadania okazywało się, że nie do końca zrozumieli sens słowa, ale ogólnie rzecz biorąc radzili sobie wspaniale. Wychowawcy mieli dodatkową satysfakcję, że udało im się „oderwać” wychowanków od komputerów i przedstawić im alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Zajęcia im się spodobały i mamy nadzieję, że będą częstszymi gośćmi „Klubu Bystrzaka”.                Zajęcia przygotowały p. Beata i p. Małgorzata

„Jaka To Melodia”

Powoli staje się tradycją, że tuż przed Świętem Kobiet odbywa się w placówce przy ul. Legionów konkurs      „Jaka to melodia”. W tym roku w konkursie brało udział pięć dwuosobowych drużyn, których zadaniem było zmierzyć się z serią 11 pytań i zadań polegających na odgadnięciu / w kilku kategoriach/ tytułów piosenek, nazw zespołów, nazwisk wokalistów oraz dalszego ciągu tekstu utworu. Niby proste, ale….  no właśnie to „ale” sprawiało kłopoty – niby znany utwór i „no przecież ja to znam” ale „ kurczę jaki to był tytuł”. Odgadnięcie piosenki kończyło się często chóralnym odśpiewaniem chociaż jego fragmentu. Zwycięska drużyna  to Kasia i Julka, wicemistrzostwo zdobyły Kasia i Kasandra            a trzecie miejsce Zuzia i Wanesa. Wszyscy uczestnicy, kibice i wychowawcy, którzy przygotowali Konkurs czyli p. Adam, p. Beata i p. Małgorzata bawili się znakomicie.    Na koniec, jako przedsmak kolejnych zajęć z okazji Dnia Kobiet czyli Karaoke wypróbowaliśmy swoje talenty wokalne i całą placówka usłyszała, że „przez twe oczy zielone oszalałem”.                                                                                                              Ach, cóż to się będzie działo za dwa tygodnie na Karaoke!

Czytaj dalej

Hejt – czym jest i jak na niego reagować.

  W placówce przy ul Jasnogórskiej odbyły się zajęcia prowadzone przez wychowawczynie
Grażynę Pydzińską oraz Magdalenę Szydłowską,  poruszały bardzo ważną tematykę dzisiejszych czasów a mianowicie hejt w Internecie. Sieć daje złudne poczucie anonimowości . Wiele osób nie ma świadomości, że umieszczając zdjęcia lub pisząc krzywdzące, obrażające komentarze w Internecie  mogą ponieść surowe konsekwencje. Wszystkie te zachowania w wirtualnym świecie jak np. obrażanie kogoś czy wyśmiewanie mają swój skutek – zarówno dla ofiary , jak i hejtera.
Są to konsekwencje psychiczne, ale też prawne.  Ważne jest , by pamiętać, że hejter nie jest partnerem do dyskusji. Dlatego w niektórych sytuacjach nie należy reagować na złośliwe komentarze, chyba że odnoszą się do grożenia komuś , wówczas nie można zostać obojętnym i należy zgłosić takie wypowiedzi do moderatora strony lub na policję. Wychowankowie chętnie uczestniczyli w dyskusji podzielili się swoimi uwagami oraz odczuciami. Wszyscy  wspólnie stworzyliśmy katalog zasad antyhejtowych.

Czytaj dalej

Konkurs świąteczny

Przed nami Święta Wielkanocne. Zapraszamy wychowanków do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę wielkanocną.Arcydzieła mogą być wykonane dowolną techniką.

Prosimy nie zamieszczać życzeń. Do pracy należy załączyć dane autora ( na dodatkowej karteczce: imię i nazwisko oraz adres placówki )

Prace należy składać do 12 III br w placówce przy ul. Prusa – osobiście, poprzez kierowników, wychowawców lub pedagoga. Przewidziane są nagrody.

Zapraszają Dyrektor Bursy Miejskiej p. Maria Kowaleczko-Miedzińska oraz pedagog Anna Dudzik-Orman

foto źródło: Philipp Kleindienst/Pixabay

Piłkarzyki- najlepsze pary chłopców z Bursy przy ul. Prusa.

Galeria

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.

    24 lutego został rozegrany Turniej o Mistrzostwo Bursy w,, pilkarzyki’” w kategorii chłopców.  Wychowankowie dobrali się wcześniej w pary, które rywalizowały ze sobą. Faza wstępna konkursu pozwoliła na wyłonienie trzech najlepszych drużyn, które rozegrały między sobą turniej finałowy. … Czytaj dalej

Uwaga !!!

Informujemy , że od dnia 24.02.2020r. w zastępstwie za Panią Justynę  Klejny – Czubak obowiązki pedagoga w Bursie Miejskiej będzie sprawowała Pani Anna  Dudzik – Orman.