Kalendarium – czerwiec 2021

W czerwcu proponujemy zwrócić uwagę na następujące ciekawe i ważne daty:

1 VI Międzynarodowy Dzień Dziecka Zdrowia i radości

3 VI Boże Ciało 

4 VI Międzynarodowy Dzień Dzieci będących Ofiarami Agresji

5 VI Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

8 VI Światowy Dzień Oceanów 

12 VI Święto BOR, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

13 VI Święto Żandarmerii Wojskowej

14 VI Światowy Dzień Krwiodawcy 

16 VI Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

20 VI Światowy Dzień Uchodźcy

21 VI Pierwszy Dzień Lata – najdłuższy dzień w roku 

23 VI Noc Świętojańska, Dzień Ojca 

Wszystkim Ojcom życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

24 VI Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

26 VI Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią

27 VI Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, Światowy Dzień Rybołówstwa 

29 VI Dzień Ratownika WOPR

Wszystkim czerwcowym Jubilatom i Solenizantom życzymy samych serdeczności i przekazujemy wiązankę pięknych, polnych kwiatów – Redakcja 

Szanuj Ziemię, szanuj życie, dziel odpady należycie !

 

We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej zostały na początku   roku szkolnego wystawione  specjalne kosze na surowce,
które umożliwiają segregowanie wyrzucanych odpadów. Wydawałoby się, że czynność segregowania śmieci nie powinna już sprawiać problemów, jednak    z obserwacji wynika, że nie jest to dla wszystkich naszych wychowanków jednakowo proste, oczywiste i właściwie wykonywane.

Czytaj dalej

BEZ DYMKA MOŻNA ŻYĆ!

Zakaz palenia

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia i ma na celu zwrócenie uwagi na  szkodliwość palenia tytoniu.

Palenie tytoniu stanowi największe, możliwe do prewencji, śmiertelne zagrożenie dla zdrowia na świecie.
Jest przyczyną większej liczby zgonów niż AIDS, alkoholizm, wypadki samochodowe, narkotyki, pożary, zabójstwa i samobójstwa razem wzięte.

Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około
40 rakotwórczych. Uzależnienie od palenia tytoniu niesie za sobą negatywne
i poważne skutki zdrowotne, pogarsza jakość życia, powoduje liczne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe.
Dym papierosowy ma również bardzo niekorzystny wpływ na urodę.

Skóra jest niedotleniona, z czasem cera staje się coraz bledsza i bardziej poszarzała. Dzieje się tak, gdyż zapalenie papierosa powoduje skurcz naczyń krwionośnych skóry utrzymujący się do 90 minut. Czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECI BĘDĄCYCH OFIARAMI PRZEMOCY

 

Czy wiesz, że 4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji? Zapewne nie, dlatego też chciałam w kilku słowach zapoznać Was z tematem tak ważnym i jakże aktualnym w dzisiejszych czasach.

Nie zawsze wiemy, jak reagować w sytuacji, kiedy dowiadujemy się o dziecku doświadczającym psychicznej bądź fizycznej agresji. Niejednokrotnie zastanawiamy się jak pomóc dzieciom będącym w takiej sytuacji?. ONZ postanowiło przypomnieć nam o tym, że to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za los każdego młodego człowieka, który często nie ma szansy na obronę ani wsparcie. Okoliczności ustanowienia czerwcowego święta są smutne i wiążą się z krwawymi i bolesnymi doświadczeniami konfliktu na Bliskim Wschodzie. 19 sierpnia 1982 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, głęboko poruszone sytuacją libańskich
i palestyńskich dzieci, które masowo traciły życie wskutek ataków zbrojnych, postanowiło zwrócić uwagę świata na problemy najmłodszych, ustanawiając 4 czerwca corocznym świętem. Sekretarz Generalny ONZ Javier Perez
już w czerwcu 1982 roku mówił nie tyle o samym problemie palestyńskim,
co ogólnie o sytuacji dzieci, które często płacą najwyższą cenę za wszelkie przejawy agresji.
Od tego czasu minęło ponad 30 lat, jednak problem pozostaje aktualny i rażący. Wciąż zdarza się, że dzieci są nie tylko „przypadkowymi” ofiarami konfliktów, ale padają także ofiarą celowych ataków – jak chociażby ataki na szkoły. Do Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka wydała oświadczenie, w którym zwrócono uwagę na los małych Syryjczyków. Nie tylko tracą oni zdrowie i życie, ale również zostają sierotami, są często oddzieleni od rodziców i zmuszeni do poszukiwania azylu.

Oczywiście, istnieje cały szereg aktów prawnych, które mają za zadanie chronić dzieci przed jakimikolwiek przejawami agresji. Warto wspomnieć o istnieniu takich przepisów, do których można się odwołać w każdym momencie rozwiązanie nasuwa się samo  Konwencja o Prawach Dziecka to dokument przyjęty przez niemal wszystkie państwa na świecie. Dotyka płaszczyzn, o których często zapomina się mówiąc o najmłodszych. Dziecko ma prawo do życia i rozwoju, wolności, nietykalności osobistej, wychowania
w rodzinie i kontaktów z rodzicami (jeśli doszłoby do rozłąki). Posiada też prawo
do wolności od przemocy psychicznej i fizycznej, musi mieć zapewniony odpowiedni standard życia, opiekę zdrowotną czy prawo do wypoczynku. Bezwzględnie posiada prawo do edukacji. Konwencja została przyjęta w 1989 roku, jednak z czasem nastąpiło jego rozszerzenie o bardzo istotne punkty. Chodzi o udział dzieci w konfliktach zbrojnych i o współczesne formy niewolnictwa z udziałem dzieci. Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za los dzieci. Powinniśmy je chronić bez względu na ich pochodzenie czy kraj zamieszkania. Najmłodsi często nie są w stanie mówić
za siebie, bronić się, walczyć o lepszą przyszłość, nie wiedzą, jak mogłoby wyglądać życie w zgodzie z prawami człowieka. My, dorośli, powinniśmy roztaczać nad dziećmi jak najbardziej szczelny parasol ochronny.
Niestety wojna nie jest jedynym przejawem agresji dotykającym najmłodszych. Jednym z zagrożeń jest przestępczość, ale i także zachowania, które  chociaż nie stanowią czynów zabronionych to do nich w rezultacie prowadzą. Warto przy okazji tego święta wskazać jak destrukcyjny wpływ na umysł dziecka ma zetknięcie z agresją nawet jeżeli nie jest ono „odbiorcą” tego zachowania. Dziecko to wspaniały obserwator. Uważnie obserwuje nasze zachowania i dopasowuje je do swojego życia. To naturalny sposób nauki. Gdy okazujemy wobec kogokolwiek agresję ofiarą takiego działania jest w tym momencie nie tylko jej „odbiorca”, ale i taki młody obserwator. Świetnym przykładem jest Internet. Odbiorcy i nadawcy zamieszczanych treści nie zawsze są pełnoletni. Niestety coraz częściej zdarza się, że ich uczestnictwo odbywa się bez nadzoru dorosłych. Nie mamy wpływu na niektóre witryny, które prezentują treści nieodpowiednie dla młodego internauty. Na pewno każdy z nas zetknął się z wpisami wyrażającymi wyłącznie nienawiść na tle: politycznym, religijnym rasowym czy narodowościowym. Niezależnie od własnych przekonań warto chyba zwrócić uwagę na nieodpowiedni przekaz.
Nie wolno reagować agresją na agresję. Nie wiemy kto siedzi po drugiej stronie komputera . Często zdarza się, ze autorami nieprzemyślanych postów są właśnie dzieci. Prosta, stosowna do sytuacji, negatywna reakcja na nieodpowiednie wpisy
już może być sygnałem dla dziecka, że taka forma postępowania jest nie do zaakceptowania. Dodatkowo prezentujemy postawę osoby wyważonej i spokojnej, analizującej swoje działania. Jeżeli chcemy zachęcać dzieci do współzawodnictwa, mamy dyscypliny sportowe i odpowiednie obiekty, które z całą pewnością nam
to w bezpieczny sposób ułatwią.

Reagujmy na agresywne zachowania w naszym otoczeniu. Jeżeli jesteśmy świadkami przestępstw, nie pozostawajmy obojętni. Przecież to my, dorośli jesteśmy jedynym oparciem na jakie mogą liczyć dzieci.

Przygotowała : Izabela Janus-Mosińska

,,HEJT” – przeciwdziałanie przemocy w Internecie.

Napis – Hejt

Hejt jest w obecnych czasach zjawiskiem obecnym nie tylko w Internecie, ale i w życiu osobistym.
Polega on na negatywnych
i agresywnych komentarzach w sieci lub wrogim odnoszeniu się
do jakiś tematów
lub poszczególnych  osób.
Hejt to pełne nienawiści działania, które przede wszystkim odnoszą się do Internetu. Hejt może być skierowany ku jednej osobie, przedstawicielom konkretnego narodu czy osobom o innym światopoglądzie niż hejter. Każdy może stać się obiektem hejtu.
Hejt to nie tylko zgryźliwe i agresywne komentarze, to także obraźliwe memy, grafiki
i filmy. Treści publikowane przez hejterów nie posiadają żadnej wartości i mają na celu sprawienie przykrości danej osobie. Czytaj dalej

Savoir-vivre – co to takiego?

                    Savoir-vivre to nic innego jak właściwe zachowanie w określonych miejscach i sytuacjach.
Dobre maniery to podstawa, które świadczą o naszym wychowaniu i kulturze osobistej. Są one ważne
w kontaktach międzyludzkich: w szkole, w bursie,
w miejscach publicznych, a także w kontaktach prywatnych.
Savoir-vivre to zbiór dobrych manier i zasad obowiązujących w danej kulturze
i szerokości geograficznej. Co ciekawe, to co w jednym kraju może okazać
się wskazane i będzie budzić podziw w innym może być wytykane. Warto zatem znać odpowiednią etykietę w danym miejscu, jeśli zależy nam na tym, aby dobrze w nim wypaść. Do niedawna savoir-vivre kojarzył nam się z odpowiednimi manierami
przy stole. W ciągu ostatnich lat pojęcie to jednak nabrało wielu innych znaczeń.
W dzisiejszych czasach w odniesieniu do różnych kontekstów wyróżniamy między innymi savoir-vivre internetowy, polityczny, czy biznesowy.
Czytaj dalej

Trzy rzeczy, które zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. (Dante Alighieri).

Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów                  i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945)         i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ .

Czytaj dalej

Rola arteterapii w leczeniu nowotworów.

Znaczenie terminu „arteterapia” wyjaśniają najkrócej dwa słowa,
od których wzięła
się nazwa: arte, czyli sztuka,
oraz terapia. Jest to więc po prostu leczenie
przez sztukę.
Arteterapia zaliczana jest
do psychoterapii, a jej głównym medium są różnego rodzaju obiekty artystyczne. W arteterapii może uczestniczyć każda osoba.
Mimo że mowa tu o twórczości, wcale nie trzeba być uzdolnionym, ani posiadać konkretnych umiejętności. Arteterapia nie służy wyszukiwaniu talentów,
ani nie ma niczego wspólnego z ocenianiem konkretnych przejawów twórczości.
Dla osób poddających się arteterapii rysunek, malarstwo, taniec lub rzeźba są jedynie bramą do świata wewnętrznego (świata uczuć i emocji), który często jest dla pacjentów zamknięty lub bardzo ciężko dotrzeć do niego przy pomocy innych metod. Czytaj dalej

DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka w Polsce i na świecie

                     Co lubią dzieci ?

                     Słońce – gdy świeci

                     Deszcz – kiedy pada

                     Wiatr – kiedy gada

                     Mróz – kiedy szczypie

Śnieg – kiedy sypie

Każdą pogodę z upałem, chłodem

O każdej porze – Byle na dworze !

                      Autor Włodzimierz Melzacki

Jak wiadomo, Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1954 roku, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. W wielu krajach daty obchodów Dnia Dziecka są różne, co wynika z przyzwolenia Zgromadzenia Ogólnego na obchody tego święta w dogodnym dla danego państwa dnia roku.

W Polsce od 1950 roku obchodzimy Dzień Dziecka 1 czerwca, a od 1994 roku w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Tego dnia nie odbywają się zajęcia szkolne, natomiast organizowane są zawody sportowe na świeżym powietrzu.

W innych krajach np. w Japonii uroczystość ta przypada na 5 marca, jednak świętować mogą tylko chłopcy, którzy w przyszłości będą następcami głowy rodziny         ( wyraźnie w ten sposób zaznaczona jest społeczna hierarchia ).  Ojcowie wykonują razem z synami flagę w kształcie karpia, które symbolizują siłę i odwagę ( potem wiesza się te ozdoby na drzwiach domów ). Dziewczynki obchodzą to święto 3 marca. Tego dnia przygotowują lalki , które ubierają w ludowe stroje na wystawę.

Natomiast w Turcji Dzień Dziecka jest obchodzony 23 kwietnia. Tego dnia dzieci ubrane w stroje narodowe bawią się wspólnie  całymi rodzinami, a potem następuje główna atrakcja wieczoru – puszczanie latawców.

We  Francji ten dzień obchodzony jest 6 stycznia. Cała rodzina spożywa razem uroczystą kolację, a potem największa atrakcja – ciastko z wróżbami.

Co kraj to obyczaj, najważniejsze jest przesłanie tego dnia skierowane do ludności świata, że dzieci są najważniejsze, niezależnie od  szerokości geograficznej czy kultury danego narodu. Tego dnia szczególnie propagowane są idee braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi  na całym  świecie, odejmowane są działania, by dzieci były bezpieczne i mogły się pomyślnie rozwijać.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka dla naszych wychowanków.

 

Z kulturą na Ty – nasi częstochowscy poeci…

Częstochowa, to miasto, które kojarzy się głównie z miejscem kultu religijnego.
Warto jednak pamiętać, że to właśnie tutaj urodzili się poeci, którzy na trwale zapisali się na kartach polskiej literatury dwudziestego wieku.
Władysław Sebyła, Jerzy Liebert, Halina Poświatowska, Ludmiła Marjańska
to nazwiska znane wielu czytelnikom
i pasjonatom literatury. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii article