Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku               z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,
że od 17.05.2021r. od godz. 6.00 będzie możliwe ponowne zakwaterowanie
w Bursie Miejskiej chętnych wychowanków. Wychowankowie kwaterowani będą w placówkach przy ul. Legionów i ul. Jasnogórskiej.

Należy do dn. 11.05.2021r. telefonicznie lub mailowo kontakt@bursamiejska.czest.pl  do sekretariatu BM zgłosić chęć przyjazdu wychowanka do placówki. Informacja ta konieczna jest w celu  zorganizowania w Bursie Miejskiej pobytu i wyżywienia dla wychowanków.

W dniach 12-13.05.2021r. skontaktujemy się telefonicznie z zainteresowanymi rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując informację dotyczącą placówki, przy ul. Legionów lub ul. Jasnogórskiej, w której wychowanek będzie zakwaterowany.

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za maj wynosi:

  • Pobyt 5-cio dniowy: 154 zł. wyżywienie + 46,50 zł. zakwaterowanie
    – łącznie 200,50 zł.
  • Pobyt 7-io dniowy: 210 zł. wyżywienie + 60,50 zł. zakwaterowanie
    – łącznie 270,50zł.
  • W dniu zakwaterowania w wyznaczonej placówce wychowanek zobowiązany jest
    do okazania dowodu wpłaty za pobyt i wyżywienie.

                                                                             mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska                                                                                           Dyrektor Bursy Miejskiej