Kalendarium – Wrzesień 2021

         Serdecznie witamy naszych wiernych i nowych czytelników w roku szkolnym 2021/2022. Zapraszamy                do przeglądania kalendarium celem przypomnienia sobie ważnych dat                     i uroczystości.

We wrześniu proponujemy zwrócić uwagę na następujące daty:

1 IX – 82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej (okrutny napad Niemiec              na Polskę), Dzień Weterana, Pierwszy Dzień Szkoły.

3 IX  41. Rocznica Podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz powstania NSZZ „Solidarność”

3-6 IX 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 

5 IX Dzień Solidarności z Afgańczykami 

8 IX  Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

10 IX Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom, Światowy Dzień Drzewa,

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

11 IX – 20. Rocznica serii ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

13 IX Dzień Programisty

15 IX Międzynarodowy Dzień Demokracji

17 IX –  82. Rocznica Agresywnego i Bezwzględnego Napadu Związku Radzieckiego na Polskę.Dzień Sybiraka

18 IX Dzień Geologii

19 IX Dzień Dzikiej Fauny i Flory i Naturalnych Siedlisk

21 IX Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera, Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju

22 IX Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, Początek Astronomicznej Jesieni

24 IX Międzynarodowy Dzień Głuchych

27 IX Dzień Polskiego Państwa Podziemnego ,Światowy Dzień Turystyki, Dzień Serca

28 IX Światowy Dzień Walki z Wścieklizną

30 IX Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Do końca roku pozostało 123 dni.

Wszystkim naszym Chłopakom z Bursy oraz wrześniowym Jubilatom i Solenizantom życzymy spełnienia najskrytszych marzeń – Redakcja

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni!

Prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 i uwzględnienie go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2021/2022 określony na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

31 sierpnia 2021r. (wtorek) Kwaterowanie wychowanków w godzinach 15:00 – 19:00;
1 listopada 2021r. (poniedziałek) Święto Wszystkich Świętych;
11 listopada 2021r. (czwartek) Święto Niepodległości
23 – 31 grudnia 2021r. Zimowa przerwa świąteczna;
1 stycznia 2022r. (sobota) Nowy Rok;
6 stycznia 2022r. (czwartek) Święto Trzech Króli
14 – 27 lutego 2022r. Ferie zimowe;
14 – 19 kwietnia 2022r. Wiosenna przerwa świąteczna;
1 maja 2022r. (niedziela) Święto Pracy;
3 maja 2022r. (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
16 czerwca 2022r. (czwartek) Święto Bożego Ciała;
24 czerwca 2022r. (piątek) Zakończenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
25 czerwca – 31 sierpnia 2022r. Ferie letnie.

Informujemy, że:

 1. Powyższe terminy dotyczą wszystkich wychowanków, w tym wychowanków
  z zagranicy i zawodników klubów sportowych.
 2. W razie nieprzewidzianych powyżej sytuacji Bursa Miejska zorganizuje opiekę wychowankom w placówce wskazanej przez Dyrektora, o czym informacja zostanie przekazana poprzez tablice ogłoszeń i stronę internetową.

Informacja na temat kwaterowania wychowanków

1. Informujemy, że kwaterowanie wychowanków do Bursy Miejskiej będzie się odbywać w dniu 31.08.2021r. tylko w godzinach od 15:00 do 19:00.

Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami, nie zostaną przyjęci w dniu 31.08.2021r. ze względów organizacyjnych i epidemiologicznych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 1.09.2021r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

2. Wychowankowie przyjmowani po raz pierwszy zostaną zakwaterowani tylko wówczas, gdy przyjadą z rodzicami. Nie będzie zakwaterowany nowy wychowanek, który przyjedzie bez rodziców. Wychowankom kontynuującym zamieszkiwanie w BM nie muszą towarzyszyć rodzice.

3. Wszyscy uczestniczący w kwaterowaniu zobowiązani są do przestrzegania PROCEDUR POSTĘPOWANIA W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA COVID – 19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Obowiązkiem wychowanków i ich rodziców jest zapoznanie się z ww. Procedurą
i stosowanie się do wszystkich zapisów w niej zawartych (Procedura dostępna
w zakładce „Procedury epidemiologiczne dot. wychowanków”).

Nieprzestrzeganie zapisów Procedury skutkować będzie nie zakwaterowaniem
wychowanka z BM.

Od godz. 19.30  w dniu 31.08.2021r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia z zakresu ww. Procedury.

4. Podczas kwaterowania do placówek wychowankowi może towarzyszyć tylko
1 osoba.

5. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, w tym mydło antybakteryjne, powłoki
na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy  nie przywozić ozdób, dekoracji, maskotek, nadmiernej ilości rzeczy, gdyż nie będzie ich można wnieść i posiadać na terenie BM.

6. Zabrania się wnoszenia na teren placówek Bursy Miejskiej:

 • kołder i poduszek, kocy – są dostępne w pokojach;
 • kubków oraz sztućców – będą wydawane przy posiłkach i na bieżąco dezynfekowane;
 • żywności – przywiezionej z domów, cateringu oraz zamówionej w restauracji;
 • czajników, tosterów, blenderów i innego wyposażenia;
 • urządzeń, m.in. telewizorów, lodówek, sprzętu muzycznego;
 • leków.

7. Paczki i przesyłki kurierskie zamówione do placówek nie będą odbierane i nie można ich wnosić na teren placówki.

8. Aneksy kuchenne i lodówki są czasowo wyłączone z użytkowania. Zabrania się przechowywania żywności w pokojach przez wychowanków. Wychowankom zapewnia się cztery posiłki dziennie zgodne z normami żywieniowymi.

9. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapewnić dzieciom środki ochrony osobistej w postaci co najmniej 3 sztuk maseczek jednorazowych na dzień. Dopuszczalne jest stosowanie maseczek z filtrem po uzgodnieniu z Kierownikiem placówki. Wychowankowie bez zapasu maseczek nie będą zakwaterowani.

10. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty na numer subkonta, które mieli wskazane w ubiegłym roku.
Nie zostaną zakwaterowani ci wychowankowie, którzy nie okażą ww. potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej przed 31.08.2021r.

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie im wskazane po zakwaterowaniu (§6 ust.3 Umowy).

11. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicy. Niespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

Bardzo proszę o dostosowanie się do powyższych informacji, co będzie mieć wpływ na właściwy przebieg kwaterowania.

Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie
mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska
mgr Renata Dudek

Informacja o wysokości opłat za miesiąc wrzesień 2021r.

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2021/2022 należy wnosić z góry najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy są kwaterowani kolejny raz wpłaty na wrzesień dokonują             do 31 sierpnia 2021 r. na subkonto z poprzednich lat.

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2021r.                na subkonto, które będzie podane wychowankowi po zakwaterowaniu.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosić będzie:

 • placówki 5-cio dniowe: 308 zł wyżywienie + 103 zł zakwaterowanie – łącznie 411 zł
 • placówki 7-io dniowe: 420 zł wyżywienie + 140 zł zakwaterowanie – łącznie 560 zł

Dyrektor Bursy Miejskiej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW,
KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Informujemy, że od  23 sierpnia 2021r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca
dla kandydatów, którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy składać w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 8:00 do 14:00,
w następujących dniach:

 1. W dniach 23-24 sierpnia 2021r. składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły
  i dokumentami określającymi sytuację prawną i losową wychowanka. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego wraz z obowiązkowym zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego wraz z obowiązkowym zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
 1. 25 sierpnia 2021r. – publikacja list osób zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej, w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 2. 26 sierpnia 2021r. potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów (do pobrania poniżej).
 3. 27 sierpnia 2021. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej wraz z przydziałem do poszczególnych placówek. Listy zostaną wywieszone w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 4. Od 28 sierpnia 2021r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
  • W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść
   do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego;

Komplet dokumentów obejmuje:

 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych(pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka(pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka(pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;(pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny
  dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz),
lub
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego  (pobierz),
lub
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz)

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
  na stronie: https://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja-20152016;
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych;
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica;
 • Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione
  oraz kompletne
  ;
 • Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji
  dla nowych wychowanków;
 • W obecnej sytuacji epidemiologicznej przyjmowanie dokumentów odbywać
  się będzie w reżimie sanitarnym. Obowiązkowe będzie dostosowanie
  się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie dostępnej na stronie:
  https://bursamiejska.czest.pl/procedury-epidemiologiczne/procedury-epidemiologiczne-dot-wychowankow

oraz używanie maseczek i zachowanie odległości 2m między osobami;

 • Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane będą do wypełnienia stosownego „Oświadczenia dla osób wchodzących”
  i wchodzenia pojedynczo.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty nie będą przyjmowane.