Wirtualna wycieczka po Skarbcu Jasnogórskim

Czasy, w jakich przyszło nam żyć (pandemia), nie zachęcają zbytnio do odwiedzania zamkniętych miejsc pełnych ludzi. Zapraszamy zatem do wirtualnych spacerów
po Jasnej Górze – miejscu, z którego słynie Częstochowa.

W Skarbcu Jasnogórskim w Częstochowie przechowuje się wota błagalne i dziękczynne, które złożyli w darze Matce Bożej pielgrzymi  przybywający tutaj
od późnego średniowiecza aż po czasy nam współczesne. Wśród wotów znajdują
się zarówno cenne dzieła sztuki – dary królewskie czy papieskie – jak i skromne przedmioty posiadające wyłącznie wartość emocjonalną. Najstarsze zabytki pochodzą z XIV wieku.

Zgodnie z panującym zwyczajem dekorowano nimi ołtarz z cudownym wizerunkiem. Z czasem jednak zaczęło brakować miejsca na ich prezentację, postanowiono więc zbudować specjalne pomieszczenie nazwane Skarbcem. Salę na wota wzniesiono w latach 1649-1653 nad zakrystią, w sąsiedztwie Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.  Wśród zgromadzonych w Skarbcu Jasnogórskim eksponatów najliczniej reprezentowane są naczynia i szaty liturgiczne (czyli pięknie zdobione ornaty i kapy), drogocenne kielichy, monstrancje i krucyfiksy. Zobaczymy tutaj
m.in. monstrancję z 1542 roku podarowaną przez króla Polski, Zygmunta I Starego, czy komplet ołtarzowy z białej porcelany miśnieńskiej – dar króla Augusta III Sasa. Bardzo liczne są przedmioty wotywne niezwiązane z kultem religijnym (wyroby jubilerskie ze szlachetnych materiałów)  posiadające dużą wartość materialną, historyczną lub emocjonalną.

Zapraszamy do zwiedzania: Jolanta Mielczarek, Agata Łącka

http://www.zdjecialotnicze.pl/wirutalnyspacer/JasnaGoraPL.html

Dzień Nauczyciela w Bursie przy ul. Prusa

Galeria

W tej galerii znajduje się 12 zdjęć.

Oficjalna nazwa tego święta to Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która powstała z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i została zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku. Z tej okazji, wychowankowie Bursy Miejskiej przy … Czytaj dalej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W BURSIE PRZY ULICY LEGIONÓW

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku.          Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.                                                                                                                             Z  tej okazji Pani Dyrektor Maria Kowaleczko- Miedzińska, Pani Wicedyrektor   Renata Dudek, Pani Kierownik  Barbara Leś, Pani Pedagog Justyna Klejny – Czubak oraz wszyscy Wychowawcy z naszej placówki, Pracownicy Administracji
i Obsługi
 w podziękowaniu za swój trud otrzymali od wychowanków życzenia, słodkie upominki i bukiety kwiatów.

Magdalena Szydłowska, Zbigniew Dróbka

Norwid w Bursie…

(…)

A ludzie mówią, i mówią uczenie,

Że to nie łzy są, ale że kamienie, I – że nikt
na nie… nie czeka!

Cyprian Kamil Norwid… Jeden z wybitnych romantyków. Nieco mroczny, nieumiejący odnaleźć się w swoich czasach, wyprzedzający epokę, w której żył, niedoceniony i nierozumiany przez sobie współczesnych. Zapomniany. Odczytany ponownie dopiero przez twórców Młodej Polski.

Niesprawiedliwie pozostawiony nieco z boku Wielkiej Trójcy romantyków.
Niezbyt lubiany przez młodzież, bo jego poezja jest trudna, intelektualna, aforystyczna. A przecież tak wybitny, przenikliwy  i wyjątkowy w swoim artyzmie. Pochylmy
się w 2021 roku, obwołanym rokiem Norwida, nad jego dziełami.

Wychowawczynie Atena Wróbel I Małgorzata Trzepizur zapraszają na wystawę poświęconą temu utalentowanemu artyście.

 

HEJT- jak przeciwdziałać przemocy w Internecie

W placówce przy ul. Legionów poruszono bardzo istotny i  aktualny temat  – HEJT w Internecie. Coraz więcej czasu spędzamy przy komputerach, telefonach, jesteśmy aktywni w różnych mediach społecznościowych.
Są to miejsca, gdzie ze zjawiskiem hejtu można spotkać się nagminnie. Młodzież Bursy Miejskiej wie bardzo dużo na ten temat, choć sami – jak twierdzą – nie hejtują i nie byli hejtowani, ale nie podoba im się takie zachowanie i są przeciwni jakiejkolwiek agresji czy to słownej, czy też fizycznej. Każdy z zapytanych wychowanków  podkreślał, że nie pochwala takiego zachowania i stara się z tym walczyć. Młodzież zapoznała się z gazetką informacyjną oraz z broszurami informacyjnymi mówiącymi o tym
istotnym problemie społecznym.

Magdalena Szydłowska

 

 

Dziękujemy

 

Dzień Edukacji Narodowej to dzień wszystkich ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie systemu edukacji
i wychowania. Przychodzi nam na myśl kilka słów opisujących Waszą pracę, a to m.in. empatia, wrażliwość, pokora, cierpliwość, optymizm, radość.
Dajecie nam to, co w Was najlepsze i najpiękniejsze, dzielicie się tym z nami każdego dnia.

Życzymy Wam, aby nigdy nie wyczerpało
się w żadnym z Was to cudowne źródełko dobra bijące w Waszych duszach.

Szanownej PANI DYREKTOR, PANI WICEDYREKTOR,                                                  PANIOM KIEROWNICZKOM, PANI PEDAGOG,  KADRZE PEDAGOGICZNEJ, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI życzymy jak najwięcej inwencji              i niespożytych sił.

Życzymy budżetów, które zapewnią nie tylko utrzymanie placówek,                              ale przede wszystkim pozwolą na dalszą  ich modernizację i rozwój.                        Życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia oraz dziękujemy za cierpliwość,              serce, trud i wyrozumiałość.

Wychowankowie z Bursy Miejskiej przy ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie

 

 

Obchody Dnia Nauczyciela w Polsce i na świecie

                              

Data 14 października upamiętnia powołanie
w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza
w Polsce i Europie instytucja o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Dzień Nauczyciela zaczęto obchodzić w Polsce      w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Kart Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Kartę praw i obowiązków nauczyciela w 1982 roku zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (….). Czytaj dalej

Turniej Tenisa – Szkoła Podstawowa

We wtorek w naszej placówce rozpoczęliśmy rywalizację
w tenisie stołowym. Turniej rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy Bursy przy ul. Legionów – uczniowie szkół podstawowych. W tej kategorii udział wzięło 5 wychowanków naszej placówki. Rywalizacja odbyła
się w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzca turnieju dodatkowo otrzymał bidon sportowy. Nad przebiegiem turnieju czuwali wychowawcy: Adam i Zbigniew.

Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego w kategorii Szkoła Podstawowa.

KINOMANIAK – czas start…

Jak co roku w Bursie Miejskiej, tak i w tym roku w placówkach przy ul. Legionów
i przy ul. Prusa odbyły się zajęcia organizacyjne KINOMANIAKA.
Młodzież z utęsknieniem oczekiwała tych spotkań, a szczególnie wspólnego oglądania i omawiania filmu.
Na spotkaniu ustaliliśmy terminy
oraz repertuar filmów na cały rok szkolny. Wychowankowie w tym roku postanowili przybliżyć sobie ekranizacje lektur szkolnych. Omawiając ich tematykę oraz występujące motywy rozszerzą swoją wiedzę na interesujące ich tematy, niezbędne do egzaminu maturalnego. Kolejne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy, już za miesiąc.
Wychowawczynie: Magdalena Szydłowska, Atena Wróbel, Małgorzata Trzepizur

Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Gazetka poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi

9 października przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Ten ceniony literat został patronem roku 2021, dlatego też w placówce
przy ul. Prusa utworzona została gazetka,
która ma przybliżyć młodzieży sylwetkę tego
poety i pisarza.

Tadeusz Różewicz urodził się 9 października
1921 r. w Radomsku. Jest to polski poeta, dramaturg, prozaik  i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Za­szcze­pio­ną mi­łość
do li­te­ra­tu­ry za­wdzię­cza star­sze­mu bra­tu,
Sta­ni­sła­wo­wi, któ­ry od naj­młod­szych lat
mo­ty­wo­wał przy­szłe­go po­etę do zgłę­bia­nia
li­te­ra­tu­ry i wspól­ne­go czy­ta­nia. To wła­śnie z jego
in­spi­ra­cji pu­bli­ko­wał pierw­sze utwo­ry już jako
na­sto­la­tek w cza­so­pi­smach „Pod zna­kiem Ma­rii”  czy „Czer­wo­ne tar­cze”.

Czytaj dalej