Norwid w Bursie…

(…)

A ludzie mówią, i mówią uczenie,

Że to nie łzy są, ale że kamienie, I – że nikt
na nie… nie czeka!

Cyprian Kamil Norwid… Jeden z wybitnych romantyków. Nieco mroczny, nieumiejący odnaleźć się w swoich czasach, wyprzedzający epokę, w której żył, niedoceniony i nierozumiany przez sobie współczesnych. Zapomniany. Odczytany ponownie dopiero przez twórców Młodej Polski.

Niesprawiedliwie pozostawiony nieco z boku Wielkiej Trójcy romantyków.
Niezbyt lubiany przez młodzież, bo jego poezja jest trudna, intelektualna, aforystyczna. A przecież tak wybitny, przenikliwy  i wyjątkowy w swoim artyzmie. Pochylmy
się w 2021 roku, obwołanym rokiem Norwida, nad jego dziełami.

Wychowawczynie Atena Wróbel I Małgorzata Trzepizur zapraszają na wystawę poświęconą temu utalentowanemu artyście.

 

HEJT- jak przeciwdziałać przemocy w Internecie

W placówce przy ul. Legionów poruszono bardzo istotny i  aktualny temat  – HEJT w Internecie. Coraz więcej czasu spędzamy przy komputerach, telefonach, jesteśmy aktywni w różnych mediach społecznościowych.
Są to miejsca, gdzie ze zjawiskiem hejtu można spotkać się nagminnie. Młodzież Bursy Miejskiej wie bardzo dużo na ten temat, choć sami – jak twierdzą – nie hejtują i nie byli hejtowani, ale nie podoba im się takie zachowanie i są przeciwni jakiejkolwiek agresji czy to słownej, czy też fizycznej. Każdy z zapytanych wychowanków  podkreślał, że nie pochwala takiego zachowania i stara się z tym walczyć. Młodzież zapoznała się z gazetką informacyjną oraz z broszurami informacyjnymi mówiącymi o tym
istotnym problemie społecznym.

Magdalena Szydłowska

 

 

Dziękujemy

 

Dzień Edukacji Narodowej to dzień wszystkich ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie systemu edukacji
i wychowania. Przychodzi nam na myśl kilka słów opisujących Waszą pracę, a to m.in. empatia, wrażliwość, pokora, cierpliwość, optymizm, radość.
Dajecie nam to, co w Was najlepsze i najpiękniejsze, dzielicie się tym z nami każdego dnia.

Życzymy Wam, aby nigdy nie wyczerpało
się w żadnym z Was to cudowne źródełko dobra bijące w Waszych duszach.

Szanownej PANI DYREKTOR, PANI WICEDYREKTOR,                                                  PANIOM KIEROWNICZKOM, PANI PEDAGOG,  KADRZE PEDAGOGICZNEJ, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI życzymy jak najwięcej inwencji              i niespożytych sił.

Życzymy budżetów, które zapewnią nie tylko utrzymanie placówek,                              ale przede wszystkim pozwolą na dalszą  ich modernizację i rozwój.                        Życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia oraz dziękujemy za cierpliwość,              serce, trud i wyrozumiałość.

Wychowankowie z Bursy Miejskiej przy ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie

 

 

Obchody Dnia Nauczyciela w Polsce i na świecie

                              

Data 14 października upamiętnia powołanie
w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza
w Polsce i Europie instytucja o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Dzień Nauczyciela zaczęto obchodzić w Polsce      w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Kart Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Kartę praw i obowiązków nauczyciela w 1982 roku zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (….). Czytaj dalej

Turniej Tenisa – Szkoła Podstawowa

We wtorek w naszej placówce rozpoczęliśmy rywalizację
w tenisie stołowym. Turniej rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy Bursy przy ul. Legionów – uczniowie szkół podstawowych. W tej kategorii udział wzięło 5 wychowanków naszej placówki. Rywalizacja odbyła
się w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzca turnieju dodatkowo otrzymał bidon sportowy. Nad przebiegiem turnieju czuwali wychowawcy: Adam i Zbigniew.

Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego w kategorii Szkoła Podstawowa.