Starsi i młodsi pamiętają o Bohaterach…

Młodzież z Bursy Miejskiej oraz dzieciaki

ze Świetlicy ” Dziupla ” działającej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka odwiedzili Pomnik Orląt Lwowskich. Wychowawczyni p. Anna Dudzik – Orman przybliżyła okoliczności powstania pomnika.

Pomnik odsłonięto w 2006 r. na skwerze na Rakowie. Budowa w tym miejscu nie była przypadkowa ponieważ po wojnie Lwowiacy osiedlali się właśnie tutaj, w tej dzielnicy. Plac jeszcze przed budową pomnika uzyskał oficjalne miano Placu Orląt Lwowskich.

Miejsce to upamiętnia heroizm lwowskich dzieci. r. W 1918 r. Orlęta broniły rodzinnego miasta przed Ukraińcami, a dwa lata później przed bolszewikami.

Orlęta Lwowskie to najmłodsi bohaterowie walk                         o niepodległość.

W podium pomnika wmurowano urny z ziemią pobraną z cmentarza Obrońców Lwowa.

Następnie starsi koledzy zapalili znicze i minutą ciszy wszyscy uczestnicy oddali hołd wyjątkowym Orlętom Lwowskim. Dziękuję młodzieży i dzieciom za powagę i właściwą postawę godną tego miejsca.                                           Anna Dudzik – Orman  

Rodzice i Wychowankowie placówki przy ul. Legionów,

Informuję, że w dniu świątecznym 11.11.2021r.  wychowankowie będą mieć możliwość pozostania w Bursie Miejskiej. Ze względu na zaplanowany w  dniach 10 – 14.11.2021r. remont w placówce przy ul. Legionów 19/21 i bezpieczeństwo wszyscy chętni zostaną zakwaterowani w placówce przy ul. Prusa.

W dniu 10.11.2021r. (środa) od godz. 16.00 chętni będą kwaterowani w placówce  przy   ul. Prusa, gdzie otrzymają posiłki zaczynając od kolacji 10.11.2021r., a kończąc  obiadem w dniu 14.11.2021r. (niedziela). Kolację w dniu 14.11.2021r. zapewnimy          w  placówce przy ul. Legionów. Pobyt wychowanków w BM przy ul. Prusa 20  możliwy będzie do godz. 17.00 dnia 14.11.20121r., po czym wychowankowie muszą wrócić do placówki przy ul. Legionów 19/21.

W pokojach BM przy ul. Prusa 20 przygotowana będzie pościel wraz z poszewkami, natomiast środki higieny i rzeczy osobiste wychowankowie muszą zabrać ze sobą.

 

                                                                                     Maria Kowaleczko – Miedzińska

                                                                     Dyrektor Bursy Miejskiej w Częstochowie