Promowanie czytelnictwa

W ramach zajęć cyklicznych promujących czytelnictwo wśród młodzieży wychowankowie bursy przy ul. Legionów dowiedzieli się o korzyściach płynących
z czytania książek.                                                                                                        Czytanie w znacznym stopniu poprawia pamięć, inteligencję i koncentrację.
Dzieci, które od małego mają kontakt z książką w przyszłości będą szybciej przyswajać wiedzę, mieć mniejsze problemy z nauką lub nie mieć ich wcale. Czytanie książki pozwala mózgowi odbyć rodzaj treningu stymulując mózg do pracy.                                            Czy czytanie daje nam coś więcej poza rozrywką i wspomnieniem mile spędzonego czasu?                                                                                                                         Jasne, że tak!                                                                                                                  Oto 15 zalet czytania książek: Czytaj dalej

Zajecia profilaktyczne

W dn.18.11.2021 w placówce przy ul. Legionów odbyły się zajęcia z wychowankami, których tematem był problem uzależnień.                                                              Wychowankowie dowiedzieli się, czym są substancje psychoaktywne, jak działają i jakie niosą ze sobą skutki.                                                                                                             Przede wszystkim uzyskali informację o skutkach picia alkoholu- najbardziej powszechnej i łatwej do zdobycia substancji, która jest plagą wśród młodzieży.
Organizm dziecka i młodego człowieka różni się od organizmu człowieka dojrzałego.

– Młody organizm nadal rośnie i rozwija się.

– Picie alkoholu przed okresem dojrzewania i w czasie dojrzewania może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny, utrudniać uczenie się, zaburzyć zdrowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Czytaj dalej