Święty Mikołaj na Kresach – uroczyste podsumowanie akcji

Zakończyła się tegoroczna edycja akcji Święty Mikołaj na Kresach organizowana przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy. Kolejny rok
z rzędu przyłączyła się do niej również Bursa Miejska. Tym razem pomoc skierowana była do ofiar wojny w Ukrainie. W ubiegły piątek, podczas podsumowującego akcję spotkania na Jasnej Górze uroczyście dziękowano szkołom, firmom
i gminom z regionu częstochowskiego udzielającym różnorakiego wsparcia Ukraińcom. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli
na Ukrainę wysłano ponad
700 ton darów, a z pomocy materialnej skorzystało ponad 90 tys. uchodźców.
Podziękowanie dla społeczności Bursy Miejskiej za zaangażowanie w pomoc dla Ukraińców przyjęła na swe ręce kierowniczka placówki przy ul. Prusa pani Joanna Sajewska, koordynatorka akcji w Bursie.

Alicja Janowska, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty
w Katowicach, wyraziła wszystkim wdzięczność za zaangażowanie w pomoc
dla Ukrainy, za złożone dary, prezenty dla dzieciaków. Podkreśliła, że „dzisiejszy
czas prowadzi do refleksji, może nawet do apelu o zachowanie dalszej postawy
solidarności i miłości. Uświadamia nam jak ważne jest, byśmy byli razem”.

Czujemy radość i satysfakcję, że Bursa Miejska stała się częścią tak ważnego
i potrzebnego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim – wychowankom i pracownikom Bursy – za okazane serce i wsparcie udzielone naszym sąsiadom w tak trudnym
dla nich czasie. To wspaniałe i budujące, że zawsze można liczyć na Waszą pomoc.