Dokumenty do pobrania

 

  • Umowa zakwaterowania w Bursie Miejskiej – Rodzice;(pobierz)
  • Umowa zakwaterowania w Bursie Miejskiej – Opiekunowie prawni;(pobierz)
  • Karta informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
  • Kwestionariusz osobowy wychowanka;(pobierz)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;(pobierz)