Dostawa artykułów żywnościowych 08.12.2015

Częstochowa: Dostawa artykułów żywnościowych do 4 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie – 7 części.
Numer ogłoszenia: 316580 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do 4 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie.

  • Termin składania ofert: 08.12.2015, godzina: 10:00
  • Miejsce: sekretariat Bursy Miejskiej przy ulicy Prusa 20

Pliki do pobrania: