REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

dla uczniów ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w Bursie Miejskiej

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

21 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Bursy Miejskiej                  w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o miejsce w Bursie.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:

21 sierpnia 2017 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20  w Częstochowie w godz. 8:00-15:00

22 sierpnia 2017 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych           w rekrutacji uzupełniającej.

23 – 24 sierpnia 2017 r.– Potwierdzenie woli poprzez dostarczanie wymaganych dokumentów

 

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.

25 sierpnia 2017 r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej wraz z przydziałem do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.