Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Dyrektor : mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska
Z-ca Dyrektora : mgr Jolanta Kowalik
Pedagog: mgr Agata Noszczyk

Placówka przy ul. B. Prusa 20
Kierownik: mgr Renata Dudek
Wychowawcy:
mgr Anna Dudzik- Orman
mgr Ewa Iskra
mgr Małgorzata Janik
mgr Małgorzata Smaga
mgr Elżbieta Strączyńska
mgr Joanna Urbańska
mgr Przemysław Świąć

Placówka przy ul. Nowowiejskiego 11a
Kierownik: mgr Renata Dudek
Wychowawcy:
mgr Beata Jakóbczak
mgr Ewa Mądrzyk
mgr Adam Michalak
mgr Małgorzata Palacz
mgr Joanna Sajewska
mgr Małgorzata Trzepizur
mgr Mariola Wagner

Placówka przy ul. Jasnogórskiej 84/90
Kierownik: mgr Aleksandra Politańska
Wychowawcy:
mgr Jacek Gołda
mgr Anna Knapik
mgr Dorota Kierat
mgr Aneta Lubczyńska
mgr Jolanta Mrozińska
mgr Grażyna Pydzińska
mgr Janina Trzewiczek

Placówka przy ul. Legionów19/21
Kierownik: mgr Barbara Leś
Wychowawcy:
mgr Zbigniew Dróbka
mgr Izabela Janus
mgr Katarzyna Jurczyk- Zjawińska
mgr Agata Łącka-Aleksandrowicz
mgr Jolanta Mielczarek
mgr Aleksandra Mikuta
mgr Joanna Porada
mgr Barbara Siwek
mgr Joanna Urbańska
mgr Katarzyna Waluga