Rekrutacja nowych wychowanków na rok szkolny 2024/2025

Wyróżnione

Informujemy, że od 19 lipca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20  (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00,
w następujących dniach:

 1. 19 i 22 lipca 2024r. – składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów, dołączonymi do wniosku wraz z  zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły.
 2. 23 lipca 2024r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. 24 lipca i 25 lipca 2024r. –  potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 4. 26.lipca 2024r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.

W terminie do 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy Miejskiej odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy Miejskiej służy skarga do sądu administracyjnego.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje :

 1. Dokumenty obowiązkowe:
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego (pobierz)   lub
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego (pobierz),
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez rodziców kandydata  (pobierz)     lub
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez  opiekunów prawnych kandydata  (pobierz),
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka (pobierz),
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka (pobierz),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka(pobierz),
 • Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym (dotyczy kandydatów z zagranicy)  (pobierz),
 • Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa lub
 • Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
 1. Dokumenty potwierdzające  spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz),
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego (pobierz),
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz),
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodziców lub rodzeństwa kandydata (dotyczy kandydata niepełnoletniego),
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka kandydata lub innej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę (dotyczy kandydata pełnoletniego),
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica kandydata,
 • Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga:

 • Dokumenty potwierdzające  spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów dołączonych  do wniosku, należy składać w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony, a Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica.
 • Rodzice Obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie do Bursy Miejskiej, którzy w okresie zakwaterowania swojego dziecka będą  przebywać poza granicami Polski zobowiązani są dostarczyć w dniu składania wniosku postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego na terenie Polski.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyżej wymienionym  terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji uzupełniającej.

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 1. 9 i 12 sierpnia 2024r. – składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata kryteriów dołączonych do wniosku wraz  zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły.
 2. 13 sierpnia 2024r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. 14 sierpnia 2024r. –  potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 4. 16 sierpnia 2024r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.

W rekrutacji uzupełniającej obowiązują takie same dokumenty jak w pierwszej rekrutacji.

                       Serdecznie zapraszamy do Bursy Miejskiej w Częstochowie.

Rada Pedagogiczna

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w czwartek  20.06.2024r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej            przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wychowanków o szczególnych potrzebach w świetle nowych uwarunkowań prawnych – aspekty praktyczne”.  Po zakończeniu  szkolenia  odbędzie się dalsze posiedzenie Rada Pedagogiczna. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Wspólna zabawa to super sprawa – Festyn Wiosenny 2024

Wyróżnione

22 maja w  placówce Bursy Miejskiej w Częstochowie przy ulicy  B. Prusa 20 odbył się kolejny  Festyn Wiosenny. Zaprosiliśmy do wspólnej plenerowej zabawy głównie dzieci, ale impreza była otwarta dla wszystkich chętnych mieszkańców Rakowa. Wiele osób zwabiła wpadająca  w ucho muzyka  i radosny gwar dobiegający z naszego piknikowego placu zabaw.

Zaczęliśmy uroczyście: Pani Renata Dudek – Dyrektor Bursy Miejskiej przywitała naszych oficjalnych gości:  Pana Rafała Piotrowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji  Urzędu Miasta Częstochowy, Panią Krystynę Stefańską – Radną Miasta Częstochowy, Pana Dariusza Kapinosa – Radnego Miasta Częstochowy, Panią Barbarę Jurę – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Częstochowie, Pana Dariusza Rataja – Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, Pana Dariusza Humaja – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, Panią Aleksandrę Nocuń – Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie, Panią Agnieszkę Ścigałę-Psiuk – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Częstochowie, Panią Ewelinę Wychowaniec – instruktorkę zumby, Państwa Annę
i Zbigniewa Zajączkowskich – przyjaciół Bursy Miejskiej, Pana Krystiana Bączyńskiego  – iluzjonistę oraz przedstawicieli straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego. Szczególne serdeczności Pani Dyrektor skierowała do dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Częstochowie, którzy przybyli do nas pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców. Pani Dyrektor życzyła wszystkim miłej zabawy i zapewniła, że na festynie każdy znajdzie coś dla siebie. A program był naprawdę bogaty, bo przygotowaliśmy atrakcje i dla maluchów, i dla nieco starszych dzieci.

Po uroczystym otwarciu Festynu sytuacja rozwinęła się bardzo dynamicznie. Na scenie pojawili się wychowawcy z Bursy  i wspólnie zaśpiewali piękną piosenkę zawierającą przesłanie, że warto pomagać, a dobro, które czynimy, zawsze do nas wraca.  Skoczna melodia i niebanalne słowa piosenki zachęciły Pana Rafała Piotrowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji, który wszedł na scenę i  dołączył do  grona pedagogów. I tak wspólnie śpiewaliśmy ,,Kto jeśli  nie ty, kto jeśli nie my, kto jeśli nie ja, pomagać innym ma”?

Po tym występie prowadząca piknik wychowawczyni Pani Joanna Kowalczyk zaprosiła kolejnych wykonawców. Pięknie udekorowana scena ośmieliła przedszkolaki, które chętnie prezentowały przygotowany repertuar: śpiewały, wykonywały ciekawe układy taneczne, wymagające dużo przygotowań i pracy zarówno od dzieci, jak i od  nauczycieli. Wszystkie pokazy wypadły świetnie, a mali artyści zebrali duże brawa.   Swoim talentem wokalnym popisała się też Roksana  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego świetnie wykonując  piosenkę Sanah i Vito Bambino
,,Ale jazz”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, na których można było zrobić sobie zmywalny tatuaż, pomalować twarz specjalnymi farbkami, a także samodzielnie zaprojektować i wykonać biżuterię z koralików.

 

 

 

 

Było też specjalnie przygotowane płótno, na którym dzieciaki mogły malować farbami dając upust swojej wyobraźni, inwencji i spontaniczności. Dla chętnych przewidziano  kolorowanki, zagadki i rebusy. Było też stoisko ze strojami postaci z bajek, w których można było zrobić sobie pamiątkową fotkę.

 

Na nasz festyn przyjechali także policjanci na koniach. Dwa piękne rumaki przyciągały spojrzenia i były nie lada atrakcją.

Zainteresowaniem cieszył się również pies policyjny Nagat, który przybył na festyn ze swoim opiekunem st. asp. Tomaszem Powązka. Trzymali się trochę na uboczu, ale bacznie obserwowali, co się dzieje dookoła (taki nawyk zawodowy;)). Na szczęście nie było powodów do niepokoju, bo o bezpieczeństwo zgromadzonych zadbali obecni na miejscu ratownicy medyczni, którzy zainteresowanym udzielali informacji na temat pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Nie zabrakło też strażaków,  przyjechali pięknym, nowoczesnym, lśniącym wozem strażackim, który aż prosił się o to, aby go oglądać i podziwiać.

Atmosferę zabawy podgrzała Pani Ewelina Wychowaniec – instruktorka zumby, której udało się porwać do tańca dzieci i dorosłych. Natomiast wychowankowie z placówki Bursy Miejskiej przy ulicy Legionów  w nietuzinkowy sposób zatańczyli makarenę
i belgijkę sprawiając, że w tany ruszyli nawet ci, którym, rzec by można, muzyka
w tańcu nie przeszkadza. Było zabawnie i wesoło, jak to na udanym festynie.

Nie mogło też zabraknąć iluzjonisty, dlatego pojawił się nasz stały gość – Pan Krystian Bączyński. Cuda, dziwy, czary… tak chyba można określić to, co ten człowiek wyprawiał. To po prostu trzeba zobaczyć.

Dla fanów sportu także  było sporo atrakcji, m.in. bieg z przeszkodami, rzut do celu, rzut ringo i wiele innych.

 

 

Kiedy starsze dzieci oddawały się sportowej realizacji, młodsze były pod profesjonalną opieką Pani Kasi – wychowawczyni z Bursy przy ul. Legionów i animatorki, która wymyślała dla nich różnorodne gry i zabawy, aby milusińscy czuli się szczęśliwi.

Piękne piosenki, jakie towarzyszyły nam podczas imprezy, to zasługa Zuzi, wychowanki Bursy przy ul. Prusa, która zaśpiewała kilka utworów i  – co warto nadmienić – do każdego dobrała inną kreację! Zuziu, scena Cię kocha 😊  Jako że nie samymi atrakcjami muzycznymi i tanecznymi człowiek żyje, Panie z kuchni przygotowały przepyszne zapiekanki  i kiełbaski na gorąco.

Dla amatorów słodyczy –  ciasto własnej roboty, galaretki ze śmietanką i owocami,
dla spragnionych – kompot, a dla wszystkich – lody dla ochłody. Upał dzięki temu nie dokuczał, a dobry nastrój i radość płynąca z serc uczestników wspólnej zabawy sprawiły, że nawet burzowe chmury krążące w środę nad miastem ominęły  nasz Festyn Wiosenny.

Nawet najlepsza zabawa  ma swój kres, tak też i nasz festyn po kilku godzinach dobiegł końca. Nam, jako organizatorom największą radość sprawiły zadowolone miny
i szczere uśmiechy na twarzach dzieci. To utwierdziło nas w przekonaniu, że warto dawać radość innym, warto pomagać. I warto oderwać się  na chwilę od codziennych obowiązków, żeby wspólnie cieszyć się piękną wiosną. Dziękujemy wszystkim za udział w festynie. Do zobaczenia za rok 😊

Dyrekcja, kierownicy, wychowawcy, pracownicy i wychowankowie Bursy Miejskiej
w Częstochowie Czytaj dalej

KONTYNUACJA POBYTU WYCHOWANKÓW W BURSIE MIEJSKIEJ W NOWYM ROKU SZKOLNYM – 2024/2025

Wyróżnione

W celu kontynuacji pobytu w Bursie Miejskiej od 1 września 2024 roku, obowiązkowe jest  złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Bursie Miejskiej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Deklarację o kontynuowaniu pobytu wraz z kompletem dokumentów należy składać w swoich placówkach w  dniach od 13 maja do 14 czerwca 2024 r.

Proszę zwrócić uwagę, że poniżej znajdują się do pobrania dwa rodzaje umów- dla rodziców lub opiekunów prawnych. Należy wybrać właściwą.

 Komplet dokumentów obejmuje:

 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego; (pobierz)            lub
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego; (pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez rodziców; (pobierz)  lub
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka; (pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie; (pobierz)
  lub
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego; (pobierz)
  lub
  – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego; (pobierz);
  – Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym (pobierz)

 Uwaga!

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony
przez rodziców/opiekunów prawnych.

Przyjmowane będą tylko dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.

Osoby starające się o kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej nie mogą mieć zaległości
w dotychczasowych płatnościach za zakwaterowanie.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji dopiero i tylko w terminie od  19 lipca, wg. zasad obowiązujących dla nowo przyjmowanych wychowanków.

Szkolenie Rady Pedagogicznej 26.04.2024

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w piątek 26.04.2024 o godz. 9.00 w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej. Temat szkolenia: ” Zastosowanie sztucznej inteligencji w pracy wychowawcy – inspiracje pedagogiczne”. Otrzymacie Państwo maila z linkiem ( będzie przesłany na adres mailowy placówki ) w celu zalogowania się – wypełnienia karty zgłoszenia. Karty zgłoszenia proszę wysłać najpóźniej do środy 24.04.2024.
Przewidywany czas szkolenia 2 godziny dydaktyczne.

Serdecznie zapraszam

Mariola Wagner

 

 

Rada Pedagogiczna

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w czwartek  20.06.2024r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej            przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wychowanków o szczególnych potrzebach w świetle nowych uwarunkowań prawnych- aspekty praktyczne”.  Po zakończeniu  szkolenia  odbędzie się dalsze posiedzenie Rada Pedagogiczna. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Zajęcia kulinarne, czyli po co wychowankom gotowanie?

Gotowanie to wielka przyjemność, angażuje intelekt, zapewnia ruch, stymuluje zmysły. Gotowanie ma moc zmniejszania lęku i stresu. W Bursie przy ul. Legionów odbyły się kolejne zajęcia kulinarne, podczas których młodzież przygotowywała zdrową sałatkę warzywną oraz coś słodkiego czyli deser na bazie galaretki z truskawkami i czekoladą. Zajęcia miały na celu nie tylko naukę gotowania, ale również integrację i rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Zwieńczeniem zajęć była degustacja przygotowanych potraw oraz dyskusja na temat smaków i ewentualnych modyfikacji przepisów. Zajęcia były bardzo udane. Młodzież aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach z dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

Wychowawcy B. Siwek i S. Błaszczyk.

Czytaj dalej

„Lato, lato, lato czeka…”

W czwartek 6 czerwca w placówce przy ul. Prusa miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego. Swoim udziałem uświetnili ją zacni goście: Pani Dyrektor Renata Dudek, Pani Wicedyrektor Aneta Lubczyńska, Pani Kierownik Joanna Sajewska i Pani Pedagog Barbara Leś. Miło nam było również gościć mamę jednej z wychowanek, Panią Annę Szmal.

Spotkanie rozpoczął przygotowany specjalnie na tę okazję występ wychowanków
pt. „Dzień jak (nie) co dzień w Bursie”, który w humorystyczny sposób pokazał, jak wyglądałby wymarzony, a raczej wyśniony dzień wychowanka bursy. Przedstawienie, przygotowane pod kierunkiem Małgorzaty Trzepizur i Marioli Wagner, pełne muzyki
i popisowej gry wychowanków oraz… wychowawczyni Małgorzaty Gorzelak, wprowadziło wszystkich w wesoły wakacyjny nastrój.

Po sporej dawce humoru przyszedł czas na część oficjalną. Głos zabrała Pani Dyrektor Renata Dudek. W nawiązaniu do występu podkreśliła, jak duża odpowiedzialność spoczywa na wychowawcach, którym rodzice powierzają opiekę nad tym, co dla nich  najcenniejsze – swoimi dziećmi. A obowiązujące w bursie zasady i regulaminy, które czasem mogą wydawać się wychowankom nadmiernie  ograniczające, służą głównie ich bezpieczeństwu. Następnie Pani Dyrektor w serdecznych słowach przekazała wszystkim życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Koniec roku szkolnego to czas podziękowań i podsumowań. Niektórzy wychowankowie  w czasie pobytu w bursie wykazali się szczególną postawą i zaangażowaniem, czego dowodem stały się dyplomy uznania oraz listy gratulacyjne dla rodziców, wręczone im przez  Panią Dyrektor Renatę Dudek i Panią Kierownik Joannę Sajewską. Rozdane zostały również nagrody dla zwycięzców całorocznego Konkursu czystości.

Przedstawiciele młodzieży złożyli Dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu serdeczne podziękowania za opiekę i troskę, za cierpliwość, za mądrość i cenne wskazówki oraz kreatywność i zaangażowanie. Życząc wspaniałych wakacji, radości, spokoju oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wręczyli Dyrekcji i swoim wychowawcom kwiaty i słodkie upominki. Swoim kolegom pogratulowali osiągnięć i sukcesów w mijającym roku szkolnym i życzyli im wakacji pełnych niezapomnianych przygód, nowych przyjaźni i chwil odpoczynku.

Drodzy wychowankowie! Przed Wami lato i wakacje – niech ten czas przyniesie Wam wiele pięknych chwil i zasłużony relaks. Abyście wszyscy wrócili we wrześniu z nową energią, gotowi na nowe wyzwania.

Wasi  Wychowawcy

Czytaj dalej

Wakacyjny Turniej „1 z 10”

5 czerwca w Bursie przy ulicy Legionów odbył się Wakacyjny Turniej „1 z 10”. Ponieważ wakacje tuż, tuż, wszyscy wspaniale się bawili odpowiadając swobodnie na bardzo trudne pytania quizu. Najlepszymi okazali się: Milena, Olek i Paweł, ale nagrodzono wszystkich uczestników za wiedzę i mądre odpowiedzi. Jednocześnie miłośnicy książki mogli wybrać coś dla siebie ( w razie wakacyjnej nudy) na darmowym Kiermaszu Książki zorganizowanym przy okazji Turnieju.

Czytaj dalej

Moc książek – zajęcia czytelnicze w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów

  Czy istnieją książki, które inspirują i dają moc do działania?.Jasne, że tak, każdy z nas ma takie inspiracje czytelnicze, ulubione pozycje. Właśnie na ten temat rozwinęła się dyskusja w gronie naszych wychowanków z ul. Legionów. Dzielili się oni swoimi przemyśleniami na temat literatury klasycznej oraz popularnej, wskazywali na najciekawsze tytuły warte poznania. W międzyczasie młodzież zajęła się rozwiązywaniem testu o ,,Historii książki”. Uczestnicy popisali się dużą wiedzą w tej dziedzinie. Uzupełnieniem zajęć było wykonanie gazetki tematycznej „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Wychowawcy: J. Urbańska, B. Siwek, S. Błaszczyk

Czytaj dalej

Wakacje tuż, tuż…

4 czerwca w placówce Bursy przy ul. Legionów odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24 z udziałem naszych wychowanków i zaproszonych gości:  Pani Dyrektor Renaty Dudek, Pani Wicedyrektor Anety Lubczyńskiej, Pani Kierownik Aleksandry Politańskiej, Pani Pedagog  Barbary Leś i wychowawców oraz pozostałych pracowników Bursy. Na spotkaniu obecni byli  również rodzice naszej młodzieży. Akademia rozpoczęła się humorystyczną scenką związaną ze zbliżającymi się wakacjami. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest dla nas wszystkich Bursa. Będzie nam żal rozstawać się z przyjaciółmi, ale głowa do góry, niedługo znów się spotkamy.

W trakcie uroczystości Pani Dyrektor Bursy Miejskiej Renata Dudek przekazała wszystkim zebranym  serdeczne słowa, życzyła udanych i bezpiecznych wakacji, zapewniła też o dalszych staraniach dotyczących podnoszenia standardów naszej placówki.

Zaproszony przedstawiciel rodziców w krótkim przemówieniu  podziękował Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom placówki za opiekę nad powierzonymi Bursie dziećmi.

Część młodzieży, szczególnie angażująca się w życie placówki, została nagrodzona dyplomami, zaś rodzice wyróżniających się wychowanków listami gratulacyjnymi. Rozstrzygnięty został również konkurs czystości. Wszystko to przeplatane było piosenkami w wykonaniu naszych uzdolnionych wychowanków.

Głos zabrała też Kierowniczka placówki, podkreślając znaczenie wspólnej pracy i dziękując za tworzenie przyjaznej atmosfery. Przypomniała też wychowankom o składaniu dokumentów – to niezbędny krok do tego, abyśmy mogli wszyscy spotkać się za rok.

Na zakończenie uroczystości Dyrekcja i pozostali pracownicy zostali obdarowani pięknymi czerwonymi różami.

Pożegnalnym akcentem stało się wspólne zdjęcie, które było wspaniale zaaranżowane przez fotografa, a cała społeczność Bursy poczuła, że wakacje stoją za progiem…

 

 

 

 

Czytaj dalej

Wiosna w obiektywie…

Jak co roku w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Legionów został zorganizowany konkurs ”Wiosna w obiektywie”. Zainteresowanie było całkiem spore, pewnie dlatego, że wszyscy już byli zmęczeni zimą i brzydką pogodą i z utęsknieniem wyglądali wiosny… Zdjęcia zrobione przez wychowanków pokazują pierwsze przejawy nowej pory roku: wiosenne kwiaty, pączki na drzewach, niebo z ptakami. Zwycięzców wybrało jury składające się z wychowawców i wychowanków. Zadecydowano, że I miejsce zajęło zdjęcie zrobione przez Łukasza,  II miejsce zdobyła Inna, a III – Marharyta. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. W przyszłym roku planujemy zachęcić do udziału w zabawie nie tylko wychowanków, ale także pracowników placówki. Szukanie wiosny jest bardzo przyjemne…

Joanna Urbańska, Atena Wróbel

Czytaj dalej

Kalendarium Czerwiec

 

1 czerwca – Dzień Dziecka

2 czerwca – Dzień bez Krawata, Dzień Chemika

3 czerwca – Światowy Dzień Rowerów, Dzień Savoir-Vivre

4 czerwca – 35. Rocznica Pierwszych Wolnych Wyborów w Polsce po II Wojnie Światowej

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

6 czerwca – Dzień Jojo

7 czerwca – Dzień Lodów Czekoladowych

8 czerwca – Dzień Informatyka

9 czerwca – Dzień Księgowego

10 czerwcaDzień Mrożonej Herbaty

12 czerwca – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

14 czerwca – 55. Rocznica śmierci Marka Hłaski, Światowy Dzień Krwiodawcy, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, 

17 czerwca – Dzień Jedzenia Warzyw

18 czerwca – Międzynarodowy Dzień Piknikowania

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy

21 czerwca- Zakończenie Roku Szkolnego, Międzynarodowy Dzień Jogi

22 czerwca- Pierwszy Dzień Lata   

23 czerwca Dzień Ojca

24 czerwca – Pierwszy Dzień Wakacji, Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

25 czerwca – Dzień Żeglarza

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków

27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

28 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956

30 czerwca – Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu, Dzień Motyla

REDAKCJA KALENDARIUM ŻYCZY WSZYSTKIM PRACOWNIKOM ORAZ WYCHOWANKOM BURSY MIEJSKIEJ UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI. DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!!!