Wyróżnione

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!!

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!!

Drodzy Wychowankowie!

Po roku pracy możecie wreszcie cieszyć się wakacjami. Niech przyniosą Wam            dużo słońca i radości! Odpoczywajcie, bawcie się, ale bądźcie  też rozsądni i rozważni, pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Niech cykanie świerszczy, szum fal lub po prostu cisza wakacyjnych dni pozwolą odpocząć od szkolnego gwaru. Niech pełne relaksu chwile ułatwią zapomnienie o zmęczeniu.  Zdobywajcie nowe doświadczenia, nawiązujcie przyjaźnie – cieszcie się wolnym czasem. Odpocznijcie i  wracajcie we wrześniu do nas zdrowi, wypoczęci i szczęśliwi.

Życzymy Wam drodzy Wychowankowie wspaniałych wakacji!!!

Dyrektor Renata Dudek

Wicedyrektor Aneta Lubczyńska

 

Rekrutacja nowych wychowanków na rok szkolny 2024/2025

Wyróżnione

Informujemy, że od 19 lipca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20  (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00,
w następujących dniach:

 1. 19 i 22 lipca 2024r. – składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów, dołączonymi do wniosku wraz z  zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły.
 2. 23 lipca 2024r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. 24 lipca i 25 lipca 2024r. –  potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 4. 26.lipca 2024r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.

W terminie do 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy Miejskiej odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy Miejskiej służy skarga do sądu administracyjnego.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje :

 1. Dokumenty obowiązkowe:
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego (pobierz)   lub
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego (pobierz),
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez rodziców kandydata  (pobierz)     lub
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez  opiekunów prawnych kandydata  (pobierz),
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka (pobierz),
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka (pobierz),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka(pobierz),
 • Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym (dotyczy kandydatów z zagranicy)  (pobierz),
 • Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa lub
 • Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
 1. Dokumenty potwierdzające  spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz),
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego (pobierz),
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz),
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodziców lub rodzeństwa kandydata (dotyczy kandydata niepełnoletniego),
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka kandydata lub innej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę (dotyczy kandydata pełnoletniego),
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica kandydata,
 • Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga:

 • Dokumenty potwierdzające  spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów dołączonych  do wniosku, należy składać w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony, a Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica.
 • Rodzice Obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie do Bursy Miejskiej, którzy w okresie zakwaterowania swojego dziecka będą  przebywać poza granicami Polski zobowiązani są dostarczyć w dniu składania wniosku postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego na terenie Polski.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyżej wymienionym  terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji uzupełniającej.

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 1. 9 i 12 sierpnia 2024r. – składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata kryteriów dołączonych do wniosku wraz  zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły.
 2. 13 sierpnia 2024r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. 14 sierpnia 2024r. –  potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 4. 16 sierpnia 2024r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.

W rekrutacji uzupełniającej obowiązują takie same dokumenty jak w pierwszej rekrutacji.

                       Serdecznie zapraszamy do Bursy Miejskiej w Częstochowie.

Rada Pedagogiczna

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w czwartek  20.06.2024r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej            przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wychowanków o szczególnych potrzebach w świetle nowych uwarunkowań prawnych – aspekty praktyczne”.  Po zakończeniu  szkolenia  odbędzie się dalsze posiedzenie Rady Pedagogiczna. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Wspólna zabawa to super sprawa – Festyn Wiosenny 2024

Wyróżnione

22 maja w  placówce Bursy Miejskiej w Częstochowie przy ulicy  B. Prusa 20 odbył się kolejny  Festyn Wiosenny. Zaprosiliśmy do wspólnej plenerowej zabawy głównie dzieci, ale impreza była otwarta dla wszystkich chętnych mieszkańców Rakowa. Wiele osób zwabiła wpadająca  w ucho muzyka  i radosny gwar dobiegający z naszego piknikowego placu zabaw.

Zaczęliśmy uroczyście: Pani Renata Dudek – Dyrektor Bursy Miejskiej przywitała naszych oficjalnych gości:  Pana Rafała Piotrowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji  Urzędu Miasta Częstochowy, Panią Krystynę Stefańską – Radną Miasta Częstochowy, Pana Dariusza Kapinosa – Radnego Miasta Częstochowy, Panią Barbarę Jurę – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Częstochowie, Pana Dariusza Rataja – Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, Pana Dariusza Humaja – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, Panią Aleksandrę Nocuń – Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie, Panią Agnieszkę Ścigałę-Psiuk – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Częstochowie, Panią Ewelinę Wychowaniec – instruktorkę zumby, Państwa Annę
i Zbigniewa Zajączkowskich – przyjaciół Bursy Miejskiej, Pana Krystiana Bączyńskiego  – iluzjonistę oraz przedstawicieli straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego. Szczególne serdeczności Pani Dyrektor skierowała do dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Częstochowie, którzy przybyli do nas pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców. Pani Dyrektor życzyła wszystkim miłej zabawy i zapewniła, że na festynie każdy znajdzie coś dla siebie. A program był naprawdę bogaty, bo przygotowaliśmy atrakcje i dla maluchów, i dla nieco starszych dzieci.

Po uroczystym otwarciu Festynu sytuacja rozwinęła się bardzo dynamicznie. Na scenie pojawili się wychowawcy z Bursy  i wspólnie zaśpiewali piękną piosenkę zawierającą przesłanie, że warto pomagać, a dobro, które czynimy, zawsze do nas wraca.  Skoczna melodia i niebanalne słowa piosenki zachęciły Pana Rafała Piotrowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji, który wszedł na scenę i  dołączył do  grona pedagogów. I tak wspólnie śpiewaliśmy ,,Kto jeśli  nie ty, kto jeśli nie my, kto jeśli nie ja, pomagać innym ma”?

Po tym występie prowadząca piknik wychowawczyni Pani Joanna Kowalczyk zaprosiła kolejnych wykonawców. Pięknie udekorowana scena ośmieliła przedszkolaki, które chętnie prezentowały przygotowany repertuar: śpiewały, wykonywały ciekawe układy taneczne, wymagające dużo przygotowań i pracy zarówno od dzieci, jak i od  nauczycieli. Wszystkie pokazy wypadły świetnie, a mali artyści zebrali duże brawa.   Swoim talentem wokalnym popisała się też Roksana  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego świetnie wykonując  piosenkę Sanah i Vito Bambino
,,Ale jazz”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, na których można było zrobić sobie zmywalny tatuaż, pomalować twarz specjalnymi farbkami, a także samodzielnie zaprojektować i wykonać biżuterię z koralików.

 

 

 

 

Było też specjalnie przygotowane płótno, na którym dzieciaki mogły malować farbami dając upust swojej wyobraźni, inwencji i spontaniczności. Dla chętnych przewidziano  kolorowanki, zagadki i rebusy. Było też stoisko ze strojami postaci z bajek, w których można było zrobić sobie pamiątkową fotkę.

 

Na nasz festyn przyjechali także policjanci na koniach. Dwa piękne rumaki przyciągały spojrzenia i były nie lada atrakcją.

Zainteresowaniem cieszył się również pies policyjny Nagat, który przybył na festyn ze swoim opiekunem st. asp. Tomaszem Powązka. Trzymali się trochę na uboczu, ale bacznie obserwowali, co się dzieje dookoła (taki nawyk zawodowy;)). Na szczęście nie było powodów do niepokoju, bo o bezpieczeństwo zgromadzonych zadbali obecni na miejscu ratownicy medyczni, którzy zainteresowanym udzielali informacji na temat pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Nie zabrakło też strażaków,  przyjechali pięknym, nowoczesnym, lśniącym wozem strażackim, który aż prosił się o to, aby go oglądać i podziwiać.

Atmosferę zabawy podgrzała Pani Ewelina Wychowaniec – instruktorka zumby, której udało się porwać do tańca dzieci i dorosłych. Natomiast wychowankowie z placówki Bursy Miejskiej przy ulicy Legionów  w nietuzinkowy sposób zatańczyli makarenę
i belgijkę sprawiając, że w tany ruszyli nawet ci, którym, rzec by można, muzyka
w tańcu nie przeszkadza. Było zabawnie i wesoło, jak to na udanym festynie.

Nie mogło też zabraknąć iluzjonisty, dlatego pojawił się nasz stały gość – Pan Krystian Bączyński. Cuda, dziwy, czary… tak chyba można określić to, co ten człowiek wyprawiał. To po prostu trzeba zobaczyć.

Dla fanów sportu także  było sporo atrakcji, m.in. bieg z przeszkodami, rzut do celu, rzut ringo i wiele innych.

 

 

Kiedy starsze dzieci oddawały się sportowej realizacji, młodsze były pod profesjonalną opieką Pani Kasi – wychowawczyni z Bursy przy ul. Legionów i animatorki, która wymyślała dla nich różnorodne gry i zabawy, aby milusińscy czuli się szczęśliwi.

Piękne piosenki, jakie towarzyszyły nam podczas imprezy, to zasługa Zuzi, wychowanki Bursy przy ul. Prusa, która zaśpiewała kilka utworów i  – co warto nadmienić – do każdego dobrała inną kreację! Zuziu, scena Cię kocha 😊  Jako że nie samymi atrakcjami muzycznymi i tanecznymi człowiek żyje, Panie z kuchni przygotowały przepyszne zapiekanki  i kiełbaski na gorąco.

Dla amatorów słodyczy –  ciasto własnej roboty, galaretki ze śmietanką i owocami,
dla spragnionych – kompot, a dla wszystkich – lody dla ochłody. Upał dzięki temu nie dokuczał, a dobry nastrój i radość płynąca z serc uczestników wspólnej zabawy sprawiły, że nawet burzowe chmury krążące w środę nad miastem ominęły  nasz Festyn Wiosenny.

Nawet najlepsza zabawa  ma swój kres, tak też i nasz festyn po kilku godzinach dobiegł końca. Nam, jako organizatorom największą radość sprawiły zadowolone miny
i szczere uśmiechy na twarzach dzieci. To utwierdziło nas w przekonaniu, że warto dawać radość innym, warto pomagać. I warto oderwać się  na chwilę od codziennych obowiązków, żeby wspólnie cieszyć się piękną wiosną. Dziękujemy wszystkim za udział w festynie. Do zobaczenia za rok 😊

Dyrekcja, kierownicy, wychowawcy, pracownicy i wychowankowie Bursy Miejskiej
w Częstochowie Czytaj dalej

KONTYNUACJA POBYTU WYCHOWANKÓW W BURSIE MIEJSKIEJ W NOWYM ROKU SZKOLNYM – 2024/2025

Wyróżnione

W celu kontynuacji pobytu w Bursie Miejskiej od 1 września 2024 roku, obowiązkowe jest  złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Bursie Miejskiej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Deklarację o kontynuowaniu pobytu wraz z kompletem dokumentów należy składać w swoich placówkach w  dniach od 13 maja do 14 czerwca 2024 r.

Proszę zwrócić uwagę, że poniżej znajdują się do pobrania dwa rodzaje umów- dla rodziców lub opiekunów prawnych. Należy wybrać właściwą.

 Komplet dokumentów obejmuje:

 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego; (pobierz)            lub
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego; (pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez rodziców; (pobierz)  lub
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka; (pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie; (pobierz)
  lub
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego; (pobierz)
  lub
  – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego; (pobierz);
  – Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym (pobierz)

 Uwaga!

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony
przez rodziców/opiekunów prawnych.

Przyjmowane będą tylko dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.

Osoby starające się o kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej nie mogą mieć zaległości
w dotychczasowych płatnościach za zakwaterowanie.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji dopiero i tylko w terminie od  19 lipca, wg. zasad obowiązujących dla nowo przyjmowanych wychowanków.

Szkolenie Rady Pedagogicznej 26.04.2024

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w piątek 26.04.2024 o godz. 9.00 w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej. Temat szkolenia: ” Zastosowanie sztucznej inteligencji w pracy wychowawcy – inspiracje pedagogiczne”. Otrzymacie Państwo maila z linkiem ( będzie przesłany na adres mailowy placówki ) w celu zalogowania się – wypełnienia karty zgłoszenia. Karty zgłoszenia proszę wysłać najpóźniej do środy 24.04.2024.
Przewidywany czas szkolenia 2 godziny dydaktyczne.

Serdecznie zapraszam

Mariola Wagner

 

 

Rada Pedagogiczna

Wyróżnione

Uprzejmie informuję, że w czwartek  20.06.2024r. o godz.8:00  w Bursie Miejskiej            przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wychowanków o szczególnych potrzebach w świetle nowych uwarunkowań prawnych- aspekty praktyczne”.  Po zakończeniu  szkolenia  odbędzie się dalsze posiedzenie Rada Pedagogiczna. Obecność obowiązkowa.

Renata Dudek
Dyrektor Bursy Miejskiej

Planszówki w Bursie

12 czerwca  odbyły się ostatnie zajęcia cykliczne w ramach „Wieczoru z  grami planszowymi”, mające na celu zachęcenie wychowanków do sięgania po planszówki w czasie spotkań towarzyskich. Okazało się, iż popularne gry planszowe takie jak:: „Monopoly” czy „Chińczyk” nie są naszym wychowankom obce i z wielkim entuzjazmem spędzili przy nich czas wolny.

Czytaj dalej

„Spotkania z historią” w Bursie przy ul. Legionów

W ramach cyklicznych zajęć „Spotkanie z historią” w drugim semestrze odbyły się dwa spotkania, podczas których wychowankowie mieli okazję obejrzeć zorganizowaną w bibliotece Bursy wystawę z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Zainteresowani tą tematyką wychowankowie zapoznali się z dostępnymi książkami, artykułami i broszurami informacyjnymi opisującymi biografię żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Dzięki temu mieli możliwość pogłębienia wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych – polskich bohaterach walczących o niepodległość. Tematem kolejnego spotkania były  „Majowe Święta” podczas których wychowankowie bliżej  poznali znaczenie Konstytucji i uświadomili sobie, jak ważnym wydarzeniem było jej uchwalenie.

 

Czytaj dalej

Gra terenowa w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

Uczestnicy questu

uczestnicy questu

Jak co roku wychowankowie z ul. Legionów, tym razem wspólnie z wychowankami z placówki przy ul. Prusa, udali się poza centrum miasta, by rozwiązać quest, czyli zawsze dostępną grę terenową. Wystarczy tylko uważnie czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać końcowe hasło do skarbu. Spacerując po dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, poznaliśmy jej infrastrukturę i niektóre zadania, które zostały zrealizowane w ramach miejskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj dalej

Podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznej na podstawie ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”

Bursa Miejska w Częstochowie zrealizowała wyjątkowy projekt, który skutecznie promuje integrację społeczną, edukację, wolontariat oraz współpracę z lokalną społecznością.

Od września do maja realizowany był program innowacyjny na podstawie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”.

We wrześniu odbyły się warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Niesłyszących, podczas których młodzież uczyła się języka migowego i poznawała wyzwania, z jakimi mierzą się osoby niesłyszące. Zorganizowano „Kącik książek bez barier”, zawierający literaturę dotyczącą osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Październik upłynął pod znakiem wolontariatu i zdrowia psychicznego. Wychowankowie przeszli szkolenie ABC wolontariatu i zorganizowali zbiórkę odzieży dla Schroniska Samotnej Matki. Przygotowali też gazetki i wzięli udział w zajęciach z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, podczas których uczyli się sposobów radzenia sobie ze smutkiem i niepokojem.

Listopad to czas na działania promujące tolerancję i życzliwość. Zorganizowano warsztaty i gazetki  z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego promował integrację przez sport.

Grudzień przyniósł akcje mikołajkowe oraz wsparcie dla seniorów. Zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz przygotowano kartki świąteczne dla seniorów, które wychowankowie wręczali podczas spotkań w klubach seniora.

W lutym młodzież zorganizowała zbiórkę na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, zbierając fundusze na karmę. Odbyło się kolejne spotkanie z przedszkolakami                z Miejskiego Przedszkola nr 7, podczas którego wychowankowie czytali bajki i prowadzili wspólne zajęcia.

Marzec poświęcono był osobom z zespołem Downa. Zorganizowano zajęcia z okazji Dnia Kolorowej Skarpetki, podczas których wychowankowie zakładali kolorowe skarpetki „nie do pary” i oglądali film edukacyjny.

W kwietniu kontynuowano cykl „Emocje mają moc”, tym razem omawiając interwencję kryzysową. W tym miesiącu odbyły się także spotkania przybliżające tematykę autyzmu.

W maju Bursa Miejska zorganizowała Festyn Wiosenny. Wydarzenie zgromadziło wychowanków Bursy, podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 7, oferując liczne atrakcje             i promując integrację.

Realizacja projektu w Bursie Miejskiej w Częstochowie przyniosła wymierne korzyści zarówno wychowankom, jak i społeczności lokalnej. Młodzież nauczyła się empatii, współpracy i zaangażowania społecznego, spędzając czas w sposób kreatywny              i mądry. Wychowawcy przyczynili się do podnoszenia jakości pracy placówki, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i doskonaląc swój warsztat. Projekt przyczynił się do pozytywnego wizerunku Bursy w środowisku lokalnym. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, Bursa Miejska stała się miejscem, gdzie młodzież może kształtować swoje postawy i umiejętności życiowe do aktywnego współuczestniczenia    z osobami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Na zakończenie Bursa Miejska oraz zaangażowani w realizację projektu wychowawcy otrzymali certyfikaty uznania.

Zajęcia kulinarne, czyli po co wychowankom gotowanie?

Gotowanie to wielka przyjemność, angażuje intelekt, zapewnia ruch, stymuluje zmysły. Gotowanie ma moc zmniejszania lęku i stresu. W Bursie przy ul. Legionów odbyły się kolejne zajęcia kulinarne, podczas których młodzież przygotowywała zdrową sałatkę warzywną oraz coś słodkiego czyli deser na bazie galaretki z truskawkami i czekoladą. Zajęcia miały na celu nie tylko naukę gotowania, ale również integrację i rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Zwieńczeniem zajęć była degustacja przygotowanych potraw oraz dyskusja na temat smaków i ewentualnych modyfikacji przepisów. Zajęcia były bardzo udane. Młodzież aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach z dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

Wychowawcy B. Siwek i S. Błaszczyk.

Czytaj dalej

„Lato, lato, lato czeka…”

W czwartek 6 czerwca w placówce przy ul. Prusa miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego. Swoim udziałem uświetnili ją zacni goście: Pani Dyrektor Renata Dudek, Pani Wicedyrektor Aneta Lubczyńska, Pani Kierownik Joanna Sajewska i Pani Pedagog Barbara Leś. Miło nam było również gościć mamę jednej z wychowanek, Panią Annę Szmal.

Spotkanie rozpoczął przygotowany specjalnie na tę okazję występ wychowanków
pt. „Dzień jak (nie) co dzień w Bursie”, który w humorystyczny sposób pokazał, jak wyglądałby wymarzony, a raczej wyśniony dzień wychowanka bursy. Przedstawienie, przygotowane pod kierunkiem Małgorzaty Trzepizur i Marioli Wagner, pełne muzyki
i popisowej gry wychowanków oraz… wychowawczyni Małgorzaty Gorzelak, wprowadziło wszystkich w wesoły wakacyjny nastrój.

Po sporej dawce humoru przyszedł czas na część oficjalną. Głos zabrała Pani Dyrektor Renata Dudek. W nawiązaniu do występu podkreśliła, jak duża odpowiedzialność spoczywa na wychowawcach, którym rodzice powierzają opiekę nad tym, co dla nich  najcenniejsze – swoimi dziećmi. A obowiązujące w bursie zasady i regulaminy, które czasem mogą wydawać się wychowankom nadmiernie  ograniczające, służą głównie ich bezpieczeństwu. Następnie Pani Dyrektor w serdecznych słowach przekazała wszystkim życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Koniec roku szkolnego to czas podziękowań i podsumowań. Niektórzy wychowankowie  w czasie pobytu w bursie wykazali się szczególną postawą i zaangażowaniem, czego dowodem stały się dyplomy uznania oraz listy gratulacyjne dla rodziców, wręczone im przez  Panią Dyrektor Renatę Dudek i Panią Kierownik Joannę Sajewską. Rozdane zostały również nagrody dla zwycięzców całorocznego Konkursu czystości.

Przedstawiciele młodzieży złożyli Dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu serdeczne podziękowania za opiekę i troskę, za cierpliwość, za mądrość i cenne wskazówki oraz kreatywność i zaangażowanie. Życząc wspaniałych wakacji, radości, spokoju oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wręczyli Dyrekcji i swoim wychowawcom kwiaty i słodkie upominki. Swoim kolegom pogratulowali osiągnięć i sukcesów w mijającym roku szkolnym i życzyli im wakacji pełnych niezapomnianych przygód, nowych przyjaźni i chwil odpoczynku.

Drodzy wychowankowie! Przed Wami lato i wakacje – niech ten czas przyniesie Wam wiele pięknych chwil i zasłużony relaks. Abyście wszyscy wrócili we wrześniu z nową energią, gotowi na nowe wyzwania.

Wasi  Wychowawcy

Czytaj dalej

Wakacyjny Turniej „1 z 10”

5 czerwca w Bursie przy ulicy Legionów odbył się Wakacyjny Turniej „1 z 10”. Ponieważ wakacje tuż, tuż, wszyscy wspaniale się bawili odpowiadając swobodnie na bardzo trudne pytania quizu. Najlepszymi okazali się: Milena, Olek i Paweł, ale nagrodzono wszystkich uczestników za wiedzę i mądre odpowiedzi. Jednocześnie miłośnicy książki mogli wybrać coś dla siebie ( w razie wakacyjnej nudy) na darmowym Kiermaszu Książki zorganizowanym przy okazji Turnieju.

Czytaj dalej