Młodzieżowa Rada Bursy

meetingOgólne cele  pracy Młodzieżowej Rady Bursy:
•    Integracja środowiska wychowanków Bursy Miejskiej;
•   Reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków;
•    Propagowanie dobrych wzorców zachowania;
•    Promocja zdrowia poprzez organizację:
– rozgrywek towarzyskich w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa stołowego;
– różnego rodzaju turniejów sportowych;
– konkursów;
– wycieczek plenerowych.