Dostawa art. żywnościowych do 3 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie w roku 2022

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu komunikacji elektronicznej.                Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl