Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Dyrektor : mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska
Z-ca Dyrektora : mgr Renata Dudek
Pedagog: mgr Justyna Klejny – Czubak

Placówka przy ul. B. Prusa 20
Kierownik: mgr Joanna Sajewska
Wychowawcy:
mgr Anna Dudzik- Orman
mgr Małgorzata Gorzelak
mgr Artur Jundziłł
mgr Izabela Janus – Mosińska
mgr Małgorzata Palacz
mgr Przemysław Świąć
mgr Małgorzata Trzepizur
mgr Mariola Wagner
mgr Atena Wróbel

Placówka przy ul. Jasnogórskiej 84/90
Kierownik: mgr Aleksandra Politańska
Wychowawcy:
mgr Beata Brożek
mgr Jacek Gołda
mgr Beata Jakóbczak
mgr Artur Jundziłł
mgr Dorota Kierat
mgr Katarzyna Mitchell

Placówka przy ul. Legionów19/21
Kierownik: mgr Barbara Leś
Wychowawcy:
mgr Sylwia Błaszczyk
mgr Zbigniew Dróbka
mgr Katarzyna Jurczyk- Zjawińska
mgr Joanna Kowalczyk
mgr Agata Łącka – Aleksandrowicz
mgr Aneta Lubczyńska
mgr Adam Michalak
mgr Jolanta Mielczarek
mgr Agata Noszczyk
mgr Joanna Porada
mgr Barbara Siwek
mgr Magdalena Szydłowska
mgr Joanna Urbańska