Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Dyrektor : mgr Renata Dudek
Z-ca Dyrektora : mgr Justyna Klejny – Czubak
Pedagog: mgr Barbara Leś

Placówka przy ul. B. Prusa 20
Kierownik: mgr Joanna Sajewska
Wychowawcy:
mgr Beata Brożek
mgr Anna Dudzik- Orman
mgr Jacek Gołda
mgr Małgorzata Gorzelak
mgr Beata Jakóbczak
mgr Izabela Janus – Mosińska
mgr Dorota Kierat
mgr Joanna Kowalczyk
mgr Agata Łącka – Aleksandrowicz
mgr Agata Noszczyk
mgr Przemysław Świąć
mgr Małgorzata Trzepizur
mgr Mariola Wagner

Placówka przy ul. Legionów19/21
Kierownik: mgr Aleksandra Politańska
Wychowawcy:
mgr Sylwia Błaszczyk
mgr Zbigniew Dróbka
mgr Beata Jakóbczak
mgr Artur Jundziłł
mgr Katarzyna Jurczyk- Zjawińska
mgr Aneta Lubczyńska
mgr Adam Michalak
mgr Katarzyna Mitchell
mgr Małgorzata Palacz
mgr Joanna Porada
mgr Barbara Siwek
mgr Magdalena Szydłowska
mgr Joanna Urbańska
mgr Atena Wróbel