Skład

Skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący:                                                                                                             
Miłosz z placówki przy ul. Legionów                                                                             
Zastępcy:                                                                                                                          
Dawid z placówki przy ul. Prusa                                                                                     
Łukasz z placówki przy ul. Legionów                                                                              Sekretarze:
Weronika z placówki przy ul. Prusa
Aleksandra z placówki przy ul. Legionów