,,Wakacje z historią”

zdjęcia z Polski

Dobiega końca rok szkolny i niebawem rozpoczną się upragnione wakacje, czas odpoczynku. Wielu z Was ma już pewnie wakacyjne plany. Tych, którzy chcieliby spędzić  odrobinę  wakacji  z „historią”, zachęcam do zwiedzania miejsc ważnych pod względem historycznym dla naszego kraju.

W minionym  roku szkolnym w związku z pandemią mocno ograniczone były wycieczki szkolne. Ważne miejsca mogliście zwiedzać jedynie wirtualnie. Chciałabym zachęcić Was jednak do realnego podróżowania i połączenia ,,przyjemnego z pożytecznym’’.    Czytaj dalej

TULIMY, PRZYTULAMY, GŁASKAMY…

Przytulanie psa

„Potrzeba czterech przytuleń dziennie, żeby przeżyć, osiem, żeby czuć się dobrze i dwanaście, żeby się rozwijać”  (Virginia Satir )

Dotyk jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka, to on jest jednym z najwcześniej wykształconych u człowieka zmysłów i tym który umiera ostatni. Dotyk to główna droga poznania przez niemowlaka otaczającej go rzeczywistości
i ostatnia, której doświadcza człowiek na końcu swojej życiowej ścieżki.
Dotyk pełni więc bardzo ważną rolę w życiu człowieka dlatego tak ważne jest regularne przytulanie.

24 czerwca został ustanowiony Polskim Dniem Przytulania.

Czytaj dalej

Dobra „karma” wraca

Pomoc bezdomnym zwierzętom stała się tradycją
w naszej Bursie. Po raz kolejny wychowankowie zaangażowali się w akcję „Potrząśnij trzosem nad pieska losem” polegającą na zbiórce – tym razem, wychodząc naprzeciw potrzebom Schroniska
dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gilowej
w Częstochowie – karmy specjalistycznej.

Wychowankowie pokazali, że są wrażliwi i los porzuconych, niechcianych zwierząt nie jest im obojętny. Żałujemy, że ze względu na pandemię
nie mogliśmy wybrać się z wizytą do Schroniska
i odwiedzić naszych czworonożnych przyjaciół.

Kubuś – pies do adopcji

Większość zwierząt przebywających w Schronisku
ma za sobą smutną historię. Trafiają tam zaniedbane, niedożywione, schorowane,
po wypadkach i po „przejściach”, często w starszym wieku, bo „znudziły się” właścicielowi. Niektóre
z nich wymagają karmy specjalistycznej, weterynaryjnej, a ta, niestety, jest droga.  Czytaj dalej

Poznajemy mnemotechniki.

Mnemotechniki to sposoby służące zapamiętywaniu, przechowywaniu       i odtwarzaniu informacji. Sprawdzają się one zarówno podczas nauki do ważnego egzaminu, jak i w życiu codziennym, do zapamiętywania dat, imion czy list zakupów. Sprawdź, jaką rolę odgrywają mnemotechniki w procesie uczenia się oraz poznaj najpopularniejsze metody, dzięki którym poprawisz swoją pamięć, koncentrację oraz kreatywność. Czytaj dalej

Kradzież, jak się przed nią uchronić !!

W czerwcu w Bursie Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej tematem gazetki profilaktycznej  jest kradzież w różnych dziedzinach życia oraz wszelkie sposoby na jej uniknięcie.

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED KRADZIEŻĄ TOŻSAMOŚCI.

Chronić dane, to znaczy postępować tak, aby w niepowołane ręce nie wpadły jakiekolwiek informacje identyfikujące nas. Czyli: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin.

Jakich zasad przestrzegać?

 • Przetrzymuj w bezpiecznym miejscu dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 • Nie udostępniaj dokumentów osobom trzecim, jeśli nie jest to konieczne. Nie pozostawiaj ich wypożyczając np. sprzęt sportowy, nie kopiuj, jeśli nie jest
  to uzasadnione.
 • Niszcz stare dokumenty i korespondencję papierową zawierającą dane.
 • Nie podawaj swoich danych w trakcie rozmów telefonicznych z osobami, których nie znasz, nawet jeśli podają się za przedstawicieli banku czy innej instytucji finansowej.

Czytaj dalej

Szczepionki – zdobycz cywilizacji

strzykawka

I obecnie gorący temat na całym świecie. Dziś garść podstawowej wiedzy:

Szczepionka to preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem)

Antygen ze szczepionki pobudza komórki układu odpornościowego do produkcji swoistych przeciwciał.

Z bakteriami potrafimy walczyć również za pomocą antybiotyków, natomiast nie wynaleziono jeszcze lekarstwa, prócz szczepień, które potrafiłoby rozprawić
się z wszystkimi wirusami.

Zwykle przyjmuje się, że wynalazcą szczepień jest Edward Jenner, który ponad 200 lat zastosował tę metodę, by uchronić syna swojego ogrodnika przeciwko prawdziwej ospie.

Dziś wielu ekspertów i badaczy, którzy zajmują się ludzkim zdrowiem uznaje szczepionki za największy przełom w historii medycyny i największą zdobycz cywilizacji. Kolejne dwa stulecia po odkryciu Jennera przyniosły bowiem kolejne przełomowe sukcesy, m.in. szczepionki na gruźlicę, odrę, polio, krztusiec, dyfteryt, dżumę, tyfus, wściekliznę, cholerę i wiele innych chorób, które wcześniej powodowały śmierć tysięcy ludzi na całym świecie. Czytaj dalej

Lepszy Internet zaczyna się od Ciebie…

Internautą może nazywać się już co drugi człowiek na Ziemi – to ponad 4 miliardy ludzi. Każdy z nich spędza w sieci około 2,5 godziny dziennie.

Nieświadomi internauci są  atrakcyjnymi celami dla cyberprzestępców, którzy na rozmaite sposoby próbują wykradać dane osobowe, pieniądze i prywatne informacje.

Wielu użytkowników Internetu ignoruje kwestię bezpieczeństwa swojej cyfrowej tożsamości, ponieważ nie zdają sobie sprawy z zagrożeń lub nie uważają siebie samych za interesujący dla cyberprzestępców cel ataku. W ten sposób przeprowadzenie ataku staje się niezwykle łatwe.

Czytaj dalej

Szanuj Ziemię, szanuj życie, dziel odpady należycie !

 

We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej zostały na początku   roku szkolnego wystawione  specjalne kosze na surowce,
które umożliwiają segregowanie wyrzucanych odpadów. Wydawałoby się, że czynność segregowania śmieci nie powinna już sprawiać problemów, jednak    z obserwacji wynika, że nie jest to dla wszystkich naszych wychowanków jednakowo proste, oczywiste i właściwie wykonywane.

Czytaj dalej

Trzy rzeczy, które zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. (Dante Alighieri).

Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów                  i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945)         i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ .

Czytaj dalej

Przemoc psychiczna to zło, z którym należy walczyć.

W maju tematem naszej gazetki profilaktycznej jest przemoc psychiczna. Gazetka powstała
z intencją zwiększenia  świadomości młodzieży na temat zjawiska przemocy psychicznej. Przemoc fizyczną prawie zawsze widać, w przeciwieństwie do przemocy psychicznej, której na pewno nie dostrzegą inne osoby, które Cię nie znają.

Przemoc psychiczna zabija po cichu, bo jej nie widać i nie słychać. Przemoc fizyczną rozpoznajemy łatwo, bo siniaki, złamaną rękę, podbite oko, zauważamy prawie natychmiast, możemy wtedy zdecydowanie i szybko pomagać ofiarom, a widoczne gołym okiem rany wyleczyć. W takich przypadkach cierpienia ofiary są wiarygodne, a sprawca ma niewiele na swoje usprawiedliwienie. Większość zachowań przemocy fizycznej łatwiejsza jest z racji swojej specyfiki do rozpoznania, a w następstwie szybciej można wprowadzać pomoc. Wiemy, że przemoc zawsze jest intencjonalna, narusza dobra osobiste, powoduje szkody i lubi się powtarzać. Możemy także powiedzieć, że przemoc jak woda – raz gorąca, innym razem chłodna – zawsze deformuje, niszczy i zniewala. Przemoc gorąca jest pełna ekspresji, furii, złości i gniewu, natomiast chłodna – wymierzana z premedytacją, zaplanowana, uporządkowana, bardzo często ma wytyczone cele i zwyczaj wykorzystuje układ w grupie społecznej, model rodziny lub strukturę instytucji. Trudno dostrzec pozornie niewidoczną i nieuchwytną przemoc, która posługuje się najczęściej słowem. Ona manipuluje, gra uczuciami, grozi, poniża. Dopiero późniejsze skutki długotrwałej psychicznej dewastacji są zauważalne. Nie jest także łatwy powrót ofiary do normalności. Przemoc psychiczną trudno zmierzyć, trudność sprawia także określenie typów zachowań i rodzajów krzywdzenia, gdyż czasami pozornie błahe dla zewnętrznego obserwatora zdarzenie, zachowanie, nie ma znamion nękania czy krzywdzenia, dla ofiary jednak, w zależności od jej pozycji w rodzinie, w grupie, częstotliwości z jaką się zdarza, może stać się okrutnym ciosem dla psychiki, pozostawiając na niej trwały ślad, który pozbawia osobę godności i poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawstwa. Przemoc psychiczna jest definiowana w sposób operacyjny i ujmuje następujące formy zachowań wobec ofiary: izolacja; ograniczanie snu i pożywienia; narzucanie własnych sądów; degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie); hipnoza; narkotyzowanie; groźba zabójstwa. Kategorie powyższych zachowań są na tyle ogólne, że często nie mamy pewności czy na przykład odrzucenie przez grupę to już izolacja? Nie mamy także pewności czy klasyfikacja zachowań, które współwystępują w czasie przemocy fizycznej takich, jak: wrzaski, obrzucanie obelgami, wulgarne słowa, przezywanie to już przemoc psychiczna? Jeśli podobne zachowania i zdarzenia powtarzają się, są cykliczne i naprawdę burzliwe, a ich werbalna zawartość dotyka wciąż tę samą osobę, to czyż nie niszczą one jej poczucia własnej wartości, nie naruszają godności?

Ludzie bardzo często przez wiele lat nie zdają sobie sprawy, że są ofiarami przemocy psychicznej, a przecież:

 • izolacja
 • wyzwiska
 • ośmieszanie
 • groźby
 • kontrolowanie
 • poniżanie
 • krytykowanie
 • ograniczanie kontaktów

to tylko nieliczne jej formy.

Dzięki takim gazetom profilaktycznym chcemy  uświadamiać, że przemoc zachodzi niezależnie od statusu społecznego i wskazywać miejsca, gdzie szukać pomocy.

Pamiętajmy!!!
Nie musimy  pozostać ze swoim problemem sam/sama. Jest wiele instytucji, które mogą pomóc.

Sylwia Błaszczyk

Zbigniew Dróbka

Jacek Gołda

 

Czytaj dalej