Dziękujemy

 

Dzień Edukacji Narodowej to dzień wszystkich ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie systemu edukacji
i wychowania. Przychodzi nam na myśl kilka słów opisujących Waszą pracę, a to m.in. empatia, wrażliwość, pokora, cierpliwość, optymizm, radość.
Dajecie nam to, co w Was najlepsze i najpiękniejsze, dzielicie się tym z nami każdego dnia.

Życzymy Wam, aby nigdy nie wyczerpało
się w żadnym z Was to cudowne źródełko dobra bijące w Waszych duszach.

Szanownej PANI DYREKTOR, PANI WICEDYREKTOR,                                                  PANIOM KIEROWNICZKOM, PANI PEDAGOG,  KADRZE PEDAGOGICZNEJ, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI życzymy jak najwięcej inwencji              i niespożytych sił.

Życzymy budżetów, które zapewnią nie tylko utrzymanie placówek,                              ale przede wszystkim pozwolą na dalszą  ich modernizację i rozwój.                        Życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia oraz dziękujemy za cierpliwość,              serce, trud i wyrozumiałość.

Wychowankowie z Bursy Miejskiej przy ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie

 

 

Obchody Dnia Nauczyciela w Polsce i na świecie

                              

Data 14 października upamiętnia powołanie
w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza
w Polsce i Europie instytucja o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Dzień Nauczyciela zaczęto obchodzić w Polsce      w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Kart Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Kartę praw i obowiązków nauczyciela w 1982 roku zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (….). Czytaj dalej

Dzień Chłopaka 2021.

 Dzień Chłopaka dziś się święci,                                        Więc Ci życzę, co Cię kręci:
 Full zabawy, dobrych chęci,
  Niech Cię licho złe nie nęci,
 Złe przygody niech Cię miną
 Wszystkie troski w dal odpłyną.

Ostatni dzień września to tradycyjnie od 1999
Dzień Chłopaka. Jak  co  roku  był świętowany w placówce przy ul. Jasnogórskiej. Dziewczęta  wraz z wychowawczyniami D. Kierat i B. Jakóbczak przygotowały serdeczne życzenia oraz drobne, ale bardzo praktyczne  prezenty. Każdy chłopiec         (nie wyłączając Pana wychowawcy i Pana konserwatora) otrzymał między innymi kolorowe, wzorzyste skarpetki. Dziewczęta dla każdego mężczyzny starannie i długo dobierały odpowiedni wzór i kolor skarpet z nadzieją, że wszyscy będą zadowoleni.        I tak też się stało. Wesołe miny i podziękowania naszych chłopców tylko nas w tym upewniły.

 

Spotkanie integracyjne – „ Poznajmy się”

Wrzesień to czas integracji, wzajemnego poznawania się, zawierania przyjaźni. To miesiąc szczególnie ważny dla klas pierwszych, które są serdecznie witane przez wychowawców oraz starszych kolegów.
Jak co roku pod koniec września w placówce  Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej odbyły się zajęcia integracyjne. We wtorek, 28 września wychowawcy zaprosili swoich podopiecznych na dziedziniec Bursy,  gdzie brali udział w grach i zabawach integracyjnych, dobrze się przy tym bawiąc. Bliższemu poznaniu się wychowanków sprzyjały rozmowy na temat ich pasji
i zainteresowań.

Spotkanie integracyjne zostało przygotowane przez kierownika placówki panią Aleksandrę Politańską
oraz Katarzynę Mitchell.

Znowu razem…

Wrzesień to czas powrotu do szkoły i Bursy Miejskiej po okresie długotrwałego lockdownu. To czas adaptacji pierwszoklasistów w nowym miejscu i readaptacji wychowanków kontynuujących pobyt. Dla wychowawców to także czas poznawania i przyglądania  się młodzieży  pod  kątem jej  samopoczucia oraz komfortu psychicznego. Z troską i lekkim niepokojem obserwowali wychowanków, zadawali wiele pytań i sondowali nastroje, by  w czwartek 30 września  zasięgnąć konkretniejszej wiedzy o samopoczuciu wychowanków i w związku z tym odbyli  szereg rozmów indywidualnych i zorganizowali pogadankę dotyczącą zagadnień niezwykle istotnych i mocno wpływających na psychikę każdego człowieka, a zwłaszcza młodego, kształtującego się organizmu czyli  – jak pandemia wpłynęła na nastrój, stan nerwów, zachowania, reakcje i relacje. Czy groził wychowankom tylko zły nastrój i smutek czy też już czaiła się za progiem straszna i niebezpieczna depresja. Wychowawcy mogli odetchnąć z ulgą – wychowankowie jednogłośnie – zarówno podczas pogadanki w świetlicy jak i rozmów indywidualnych odbywających się w pokojach stwierdzili, że owszem – pandemia i odbywające się podczas niej nauczanie zdalne nieco ograniczyło ich bezpośrednie kontakty towarzyskie ale jednocześnie pomogło nawiązać lepsze relacje z rodzicami  i z rodzeństwem i sprawiło, że zatęsknili nawet za niezbyt lubianymi nauczycielami. Nie zdarzały się przypadki długotrwałego smutku, gdyż pozostawali ze sobą w stałych kontaktach drogą internetową – są to przecież, o czym często zapominamy, „dzieci sieci”. Sporadycznie zdarzało się, że brak kontaktów w klasach, na korytarzach szkolnych sprzyjał powrotowi nieśmiałości, która szybko mijała po powrocie do nauczania stacjonarnego. Młodzież potraktowała czas odosobnienia pandemicznego jako nowe, ciekawe doświadczenie ale nie chcieliby by trwał on dłużej czy powrócił. Szkoła i Bursa – ze wszystkimi panującymi tam obostrzeniami – są im milsze niż czas nie do końca poukładanego dnia. Podsumowując – Szkoła i Bursa górą!

Czytaj dalej

„Wielcy, nadal obecni” – patroni literaccy roku 2021 – Baczyński, Lem, Norwid, Różewicz…

 „Wielcy, nadal obecni” – patroni literaccy roku 2021 – Baczyński, Lem, Norwid, Różewicz…

                  Sejm ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowani zostali: Stanisław Lem,                         Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz.

Czytaj dalej

Bursa piękniejsza z każdym rokiem

Witamy Was wszystkich w nowym roku szkolnym, Cieszymy się, że nareszcie mogliśmy spotkać się z Wami osobiście. Tęskniliśmy za Wami 🙂
Za gwarem na korytarzach, za Waszymi uśmiechniętymi buziami, za każdym dzień dobry
i miłego dnia…

Szczególnie serdecznie witamy nowych wychowanków. Jesteście jeszcze trochę zagubieni, może przestraszeni, ale to minie. Zobaczycie. Mamy nadzieję, że będziecie
w naszej Bursie szczęśliwi, nawiążecie
mnóstwo znajomości, a może nawet przyjaźni
na całe życie..

Staramy się zmieniać dla Was. W tym roku zadbaliśmy o otoczenie Bursy. Chcemy,
aby nasza placówka była piękna także na zewnątrz. Pewnie zauważyliście te zmiany,
a jeśli nie, to wychodząc jutro do szkoły rozejrzyjcie się wokoło.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

 Kierownik i wychowawcy z placówki przy ul. Prusa

Czytaj dalej

Informacja na temat kwaterowania wychowanków

1. Informujemy, że kwaterowanie wychowanków do Bursy Miejskiej będzie się odbywać w dniu 31.08.2021r. tylko w godzinach od 15:00 do 19:00.

Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami, nie zostaną przyjęci w dniu 31.08.2021r. ze względów organizacyjnych i epidemiologicznych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 1.09.2021r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

2. Wychowankowie przyjmowani po raz pierwszy zostaną zakwaterowani tylko wówczas, gdy przyjadą z rodzicami. Nie będzie zakwaterowany nowy wychowanek, który przyjedzie bez rodziców. Wychowankom kontynuującym zamieszkiwanie w BM nie muszą towarzyszyć rodzice.

3. Wszyscy uczestniczący w kwaterowaniu zobowiązani są do przestrzegania PROCEDUR POSTĘPOWANIA W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA COVID – 19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Obowiązkiem wychowanków i ich rodziców jest zapoznanie się z ww. Procedurą
i stosowanie się do wszystkich zapisów w niej zawartych (Procedura dostępna
w zakładce „Procedury epidemiologiczne dot. wychowanków”).

Nieprzestrzeganie zapisów Procedury skutkować będzie nie zakwaterowaniem
wychowanka z BM.

Od godz. 19.30  w dniu 31.08.2021r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia z zakresu ww. Procedury.

4. Podczas kwaterowania do placówek wychowankowi może towarzyszyć tylko
1 osoba.

5. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, w tym mydło antybakteryjne, powłoki
na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy  nie przywozić ozdób, dekoracji, maskotek, nadmiernej ilości rzeczy, gdyż nie będzie ich można wnieść i posiadać na terenie BM.

6. Zabrania się wnoszenia na teren placówek Bursy Miejskiej:

  • kołder i poduszek, kocy – są dostępne w pokojach;
  • kubków oraz sztućców – będą wydawane przy posiłkach i na bieżąco dezynfekowane;
  • żywności – przywiezionej z domów, cateringu oraz zamówionej w restauracji;
  • czajników, tosterów, blenderów i innego wyposażenia;
  • urządzeń, m.in. telewizorów, lodówek, sprzętu muzycznego;
  • leków.

7. Paczki i przesyłki kurierskie zamówione do placówek nie będą odbierane i nie można ich wnosić na teren placówki.

8. Aneksy kuchenne i lodówki są czasowo wyłączone z użytkowania. Zabrania się przechowywania żywności w pokojach przez wychowanków. Wychowankom zapewnia się cztery posiłki dziennie zgodne z normami żywieniowymi.

9. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapewnić dzieciom środki ochrony osobistej w postaci co najmniej 3 sztuk maseczek jednorazowych na dzień. Dopuszczalne jest stosowanie maseczek z filtrem po uzgodnieniu z Kierownikiem placówki. Wychowankowie bez zapasu maseczek nie będą zakwaterowani.

10. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty na numer subkonta, które mieli wskazane w ubiegłym roku.
Nie zostaną zakwaterowani ci wychowankowie, którzy nie okażą ww. potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej przed 31.08.2021r.

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie im wskazane po zakwaterowaniu (§6 ust.3 Umowy).

11. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicy. Niespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

Bardzo proszę o dostosowanie się do powyższych informacji, co będzie mieć wpływ na właściwy przebieg kwaterowania.

Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie
mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska
mgr Renata Dudek

,,Wakacje z historią”

zdjęcia z Polski

Dobiega końca rok szkolny i niebawem rozpoczną się upragnione wakacje, czas odpoczynku. Wielu z Was ma już pewnie wakacyjne plany. Tych, którzy chcieliby spędzić  odrobinę  wakacji  z „historią”, zachęcam do zwiedzania miejsc ważnych pod względem historycznym dla naszego kraju.

W minionym  roku szkolnym w związku z pandemią mocno ograniczone były wycieczki szkolne. Ważne miejsca mogliście zwiedzać jedynie wirtualnie. Chciałabym zachęcić Was jednak do realnego podróżowania i połączenia ,,przyjemnego z pożytecznym’’.    Czytaj dalej