Oferta

Bursa Miejska w Częstochowie.

 

Oferuje pokoje dla:

Młodzieży wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

Studentów studiów dziennych, zaocznych, pomaturalnych i policealnych.

Grup zorganizowanych

Osób indywidualnych

 

ZAPRASZAMY