Informacja dla Rodziców kandydatów na wychowanków ubiegających się po raz pierwszy o przyjęcie do Bursy Miejskiej

Polecany

Informujemy, że Rodzice wszystkich kandydatów ubiegających się po raz pierwszy      o przyjęcie do Bursy Miejskiej są zobowiązani do osobistego złożenia, w określonych terminach i miejscu rekrutacji, kompletu dokumentów dot. kandydatów
na wychowanków.

Dokumenty niekompletne i składane przez osoby postronne lub przesyłane pocztą
nie będą przyjmowane i nie będą podlegać procedurze rekrutacyjnej.

Повідомляємо, що батьки кандидатів, які вперше претендують на вступ до міського гуртожитку, зобов’язані особисто подати документи щодо кандидатів у підопічні.

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Polecany

Informujemy, że od  29 lipca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć tylko w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 8:00 do 14:00.

Informacje i zasady rekrutacji oraz druki dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie : http://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja

Kalendarium – Czerwiec’2022

W czerwcu proponuję zwrócić uwagę na następujące daty i wydarzenia:

1 VI Międzynarodowy Dzień Dziecka

4 VI Międzynarodowy Dzień Dzieci będących Ofiarami Agresji 

5 VI Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

8 VI Światowy Dzień Oceanów 

12 VI Święto BOR, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

13 VI Święto Żandarmerii Wojskowej 

14 VI Światowy Dzień Krwiodawcy

16 VI Boże Ciało

17 VI Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

20 VI Światowy Dzień Uchodźcy 

21 VI Pierwszy Dzień Lata-najdłuższy dzień w roku, Dzień Przedsiębiorcy 

23 VI Dzień Służy Publicznej, Noc Świętojańska, Dzień Ojca  

Wszystkim kochanym Ojcom życzymy wszelkich pomyślności 

26 VI Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią 

27 VI Światowy Dzień Rybołówstwa, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

29 VI Dzień Ratownika WOPR

Wszystkim czerwcowym Jubilatom i Solenizantom przesyłamy najpiękniejsze życzenia

I jeszcze jedne niezwykle sympatyczne życzenia: 

Wszystkim wychowankom i pracownikom Bursy życzymy udanych, słonecznych

i bezpiecznych wakacji

Redakcja

 

Zasady przyjęć do Bursy Miejskiej w Częstochowie

Polecany

1. Rekrutacja odbywa się w terminach uzgodnionych z organem prowadzącym
i podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej BM i tablicach ogłoszeń
w placówkach.
2. Rekrutacja w 2022r. odbywa się do dwu placówek przy ul. Prusa 20 i ul. Legionów 19/21 zapewniających wychowankom pobyt przez 7 dni w tygodniu, poza świętami, dniami ustawowo wolnymi od pracy i przerwami wynikającymi z kalendarza roku szkolnego, w tym poza feriami, wakacjami.
3. Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu wychowanka/kandydata na wychowanka do konkretnej placówki na podstawie obowiązujących kryteriów i zasad.
4. Przyjmowanie do BM dotyczy aktualnych wychowanków ubiegających
się o kontynuację pobytu oraz kandydatów nowo przyjmowanych.
5. Wszelkie dokumenty składane podczas rekrutacji nie mogą mieć wad prawnych, gdyż nie zostaną przyjęte przez KR. Nie przewiduje się składania części dokumentów
i uzupełniania braków.
6. Wychowankowie z likwidowanej placówki przy ul. Jasnogórskiej kontynuujący pobyt w BM, mają prawo wyboru i pierwszeństwo przyjęcia do jednej z dwu placówek określonych w pkt. 2. O wyborze placówki informują dotychczasowego kierownika placówki przy ul. Jasnogórskiej do dn. 27.05.2022 r. . Tracą oni prawo pierwszeństwa przyjęcia w razie nie dotrzymania powyższego terminu. Czytaj dalej

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że w czwartek 9.06.2022 o godz. 8:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Skuteczna komunikacja z rodzicami – wskazówki do pracy z trudnymi rodzicami”. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online za pomocą platformy ZOOM.

Mail z linkiem zostanie przesłany na adres mailowy każdej placówki. Proszę każdego
z wychowawców o pobranie wiadomości i przesłanie na swojego prywatnego maila.

W  dniu szkolenia proszę zalogować się klikając w dany link.

Przewidywany czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.

Serdecznie zapraszam

Mariola Wagner

A w wolnym czasie…

Młodzież w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów w ramach zajęć relaksacyjnych wybrała zajęcia na świeżym powietrzu, rozgrywając w siatkówkę plażową damsko-męskie starcie w rytmie ulubionej muzyki. Wynik w tym przypadku nie był najważniejszy a świetna zabawa w doborowym towarzystwie i w tak piękny słoneczny dzień.
Wychowankowie uważają że nic nie jest w stanie ich tak zrelaksować jak aktywny wypoczynek.

Dzielnie kibicowała
Magdalena Szydłowska

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że w środę 27.04.2022 o godz.8:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Wypalenie zawodowe w pracy wychowawcy” Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online za pomocą platformy ClickMeeting.

Mail z linkiem zostanie przesłany na adres mailowy każdej placówki. Proszę każdego

z wychowawców o pobranie wiadomości i przesłanie na swojego prywatnego maila.

W  dniu szkolenia proszę zalogować się klikając w dany link.

Serdecznie zapraszam

Mariola Wagner

 

Informacje organizacyjne

 

Informuję tegorocznych maturzystów o możliwości zakwaterowania i wyżywienia
w Bursie Miejskiej w okresie egzaminów maturalnych. Wynajem będzie możliwy
w dniach matur wg. stawek określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 7/2022r. Dyrektora Bursy Miejskiej.
Pobyt rozpoczyna się w dniu poprzedzającym egzamin maturalny od godz. 15.00
w placówce przy ul. Prusa 20. Wykupienie wyżywienia nie jest obowiązkowe, można poprzestać tylko na zakwaterowaniu.
Wnioski w tej sprawie należy składać Kierownikowi placówki do dn. 21.04.2022r.. Osobom zainteresowanym Kierowniczki przekażą do podpisania stosowne umowy.

.

https://bursamiejska.czest.pl/oferta-2/stawki-za-wynajem-i-wyzywienie

Dyrektor Bursy Miejskiej

Maria Kowaleczko-Miedzińska