Wirtualna wycieczka

Polecany

Witam,

zapraszam wszystkich zainteresowanych pobytem w Bursie Miejskiej na wycieczkę po naszych trzech placówkach. Filmiki pokazują, jak wyglądają z zewnątrz budynki Bursy Miejskiej, wewnątrz pokoje wychowanków, kuchenki podręczne, świetlice, sale telewizyjne i sportowe, jadalnie, łazienki, pralnie, suszarnie i inne pomieszczenia, czyli wszystko to,   z czego korzystają nasi wychowankowie.

Oto spacer po placówce przy:

ul. Prusa

 

ul. Legionów

 

ul. Jasnogórska

Rekrutacja wychowanków na rok szkolny 2021/2022

Polecany

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW,
KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Informujemy, że od  2 sierpnia 2021r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 8:00 do 14:00,
w następujących dniach:

 1. W dniach 2-3 sierpnia 2021r. składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły
  i dokumentami określającymi sytuację prawną i losową wychowanka. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego wraz z obowiązkowym zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego wraz z obowiązkowym zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
 1. 4 sierpnia 2021r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 2. 5-6 sierpnia 2021r. potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 3. 9 sierpnia 2021. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 4. Od 9 sierpnia 2021r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
  • W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego;

Komplet dokumentów obejmuje:

 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;(pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny
  dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz),
lub
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego  (pobierz),
lub
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz)

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
  na stronie: http://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja-20152016;
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych;
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica;
 • Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione
  oraz kompletne
  ;
 • Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji
  dla nowych wychowanków;
 • W obecnej sytuacji epidemiologicznej przyjmowanie dokumentów odbywać
  się będzie w reżimie sanitarnym. Obowiązkowe będzie dostosowanie
  się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie dostępnej na stronie:
  http://bursamiejska.czest.pl/procedury-epidemiologiczne/procedury-epidemiologiczne-dot-wychowankow

oraz używanie maseczek i zachowanie odległości 2m między osobami;

 • Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane będą do wypełnienia stosownego „Oświadczenia dla osób wchodzących”
  i wchodzenia pojedynczo.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty nie będą przyjmowane.

Wspaniałych Wakacji

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Pracownikom składamy najserdeczniejsze podziękowania
za całoroczną współpracę.

Wszystkim Wychowankom, ich Rodzicom, Kadrze Pedagogicznej oraz Pracownikom Bursy Miejskiej życzymy dobrego odpoczynku, słonecznych wakacyjnych dni
i niezapomnianych wrażeń. Odpoczywajcie bezpiecznie i nabierajcie sił na szczęśliwy powrót do Bursy.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja Bursy Miejskiej

Raków w obiektywie

Praca konkursowa – zdęcie stadionu RKS Raków

Wychowawczynie Anna Dudzik- Orman oraz Joanna Kowalczyk zaprosiły wychowanków Bursy Miejskiej do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym „Raków  w obiektywie”.
Dla wyłonienia zwycięzców powołano specjalną Komisję Sędziowską,    w skład której wchodzili wychowankowie ze świetlicy środowiskowej „Dziupla” działającej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka
w Częstochowie. Od wielu lat Bursa Miejska w Częstochowie współpracuje ze środowiskiem, a w szczególności z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, który znajduje się przy Aleji Pokoju 12  w Częstochowie. Sędziowie mieli przed sobą niełatwe zadanie. Bardzo podobały im się prace naszych wychowanków i długo zastanawiali się nad podjęciem ostatecznej decyzji. W końcu przyznano I miejsce Jakubowi S., II miejsce Adrianowi F., III miejsce Łukaszowi A.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wychowankom z „Dziupli”,

wychowawczynie: Anna Dudzik- Orman oraz Joanna Kowalczyk.

Czytaj dalej

100 lat RKS Raków Częstochowa

Galeria

W tej galerii znajduje się 11 zdjęć.

Marzec, 1921 roku. Dokładnie wtedy, czyli 100 lat temu powstał Klub Sportowo- Footbolowy Racovia, który obecnie nosi nazwę RKS Raków Częstochowa S.A. Od momentu powstania klubu było wiele wzlotów i upadków. Każdy fan Rakowa z nostalgią patrzy w przeszłość, ponieważ … Czytaj dalej

Rekrutacja dla wychowanków, którzy już mieszkali w BM

W celu kontynuacji pobytu w Bursie Miejskiej od 1 września 2021 roku, obowiązkowe jest  złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Bursie Miejskiej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Deklarację o kontynuowaniu pobytu wraz z kompletem dokumentów należy złożyć tylko w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00,  w następujących dniach:

 • 1 i 2 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy Legionów 19/21;
 • 4 i 7 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy Jasnogórskiej 84/90;
 • 8 i 9 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy ul. Prusa 20.

Uwaga!

W innej placówce i w innych terminach dokumentacja nie będzie przyjmowana.

 Komplet dokumentów obejmuje:

 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego; (pobierz)            lub
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego; (pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka; (pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie; (pobierz)
  lub
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego; (pobierz)
  lub
  – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego; (pobierz).

 Uwaga!

Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie: http://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja-dla-wychowankow-ktorzy-juz-mieszkali-w-bmwww.bursamiejska.czest.pl

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony
przez rodziców/opiekunów prawnych.

Przyjmowane będą tylko dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.

Osoby starające się o kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej nie mogą mieć zaległości
w dotychczasowych płatnościach za zakwaterowanie.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji dopiero i tylko w terminie sierpniowym, wg. zasad obowiązujących dla nowo przyjmowanych wychowanków.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie nadal w reżimie sanitarnym. Obowiązkowe będzie dostosowanie się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej    w Częstochowie dostępnej na stronie:
http://bursamiejska.czest.pl/procedury-epidemiologiczne/procedury-epidemiologiczne-dot-wychowankow

oraz używanie  maseczek i zachowanie odległości 2m między osobami. Składający dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązani będą do wypełnienia  „Oświadczenia dla osób wchodzących” i do wchodzenia pojedynczo.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty nie będą przyjmowane.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że w piątek 28.05.2021r. o godz. 9:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Jak rozwijać umiejętności elastycznego reagowania
na przeciwności i wzmacniać u wychowanków odporność psychiczną”. Szkolenie zostanie przeprowadzone on-line za pośrednictwem usługi Microsoft Teams. Każdy
z uczestników dzień przed szkoleniem otrzyma mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się. Proszę o godzinie 9:10 w dniu szkolenia zalogować się klikając
w otrzymany link.

Po zakończeniu szkolenia proszę uruchomić aplikację Discord, wejść na serwer Bursy Miejskiej oraz połączyć się z kanałem głosowym, gdzie będzie odbywać się dalsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku               z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,
że od 17.05.2021r. od godz. 6.00 będzie możliwe ponowne zakwaterowanie
w Bursie Miejskiej chętnych wychowanków. Wychowankowie kwaterowani będą w placówkach przy ul. Legionów i ul. Jasnogórskiej.

Należy do dn. 11.05.2021r. telefonicznie lub mailowo kontakt@bursamiejska.czest.pl  do sekretariatu BM zgłosić chęć przyjazdu wychowanka do placówki. Informacja ta konieczna jest w celu  zorganizowania w Bursie Miejskiej pobytu i wyżywienia dla wychowanków.

W dniach 12-13.05.2021r. skontaktujemy się telefonicznie z zainteresowanymi rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując informację dotyczącą placówki, przy ul. Legionów lub ul. Jasnogórskiej, w której wychowanek będzie zakwaterowany.

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za maj wynosi:

 • Pobyt 5-cio dniowy: 154 zł. wyżywienie + 46,50 zł. zakwaterowanie
  – łącznie 200,50 zł.
 • Pobyt 7-io dniowy: 210 zł. wyżywienie + 60,50 zł. zakwaterowanie
  – łącznie 270,50zł.
 • W dniu zakwaterowania w wyznaczonej placówce wychowanek zobowiązany jest
  do okazania dowodu wpłaty za pobyt i wyżywienie.

                                                                             mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska                                                                                           Dyrektor Bursy Miejskiej

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 30.04.2021r. o godzinie 10:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 9:45  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

To tylko stres…

Stres, nerwy, niepokój… To w zasadzie codzienność każdego z nas. Czasem stres pomaga zmobilizować organizm do działania, lub zwiększonego wysiłku, z reguły
w sytuacjach trudnych czy wymagających szybkiej reakcji. Niestety może jednak również bardzo niekorzystnie wpływać
na nasze życie i zdrowie. Dlatego warto wiedzieć, jak skutecznie i szybko zrelaksować się.
Mamy dla Was kilka propozycji:

Czytaj dalej