Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu na dostawę żywności

 

Częstochowa, dnia 7.12.2017r.

Zamawiający:

Bursa Miejska w Częstochowie

BM.2511.4.2017

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych do 4 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie – 7 części.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:

części 1 – artykuły ogólnospożywcze

części 2 – mięso

części 3 – wędliny

części 4 – produkty mleczarskie

części 5 – pieczywo i wyroby piekarskie, ciastkarskie

części 6 – warzywa i owoce

części 7 – ziemniaki

  

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę artykułów żywnościowych do 4 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie – 7 części.”
  za najkorzystniejszą została uznana n/w oferta:część 1 – artykuły ogólnospożywcze

  Oferta  „KRA-BIN” Sp. z o.o.

 2. Długosza 99, 42-100 Kłobuck
  Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.część 2 – mięso

Oferta F.H. MARKUS Krupa Marek

 1. Kolejowa 1, 43-600 Jaworzno

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

część 3 – wędliny

Oferta PPHU JOHN Paweł John

Grotniki, ul.Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

część 4 – produkty mleczarskie

Oferta  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

 1. Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

część 5 – pieczywo i wyroby piekarskie, ciastkarskie

Oferta „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ”

Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

część 6 – warzywa i owoce

Oferta Firma Handlowo-Usługowa DAMEX

Surmański Damian ul. Witosa 90A,  42- 603 Tarnowskie Góry.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

część 7 – ziemniaki

Oferta JAGOPOL Wojciech Bobrzyński

Borowa 30, 97-570 Przedbórz

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

 

 1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją.
  Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu na „Dostawę artykułów żywnościowych do 4 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie – 7 części.”.:

Część 1 – artykuły ogólnospożywcze

 

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy Liczba punktów
kryterium: najniższa cena – 100 punktów
BM.2511.4.8.2017 „KraBin” Sp. z o.o. ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck 100

 

BM.2511.4.5.2017 Przedsiębiorstwo Produkcyjno –  Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a,   62-800 Kalisz 85

 

Część 2 – mięso

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy Liczba punktów
kryterium: najniższa cena – 100 punktów
BM.2511.4.3.2017 F.H. MARKUS Krupa Marek, ul. Kolejowa 1, 43-600 Jaworzno 100
BM.2511.4.4.2017 „Masarnia Borowe” J.B. Pluta Spółka Jawna, Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 98

 

Część 3 – wędliny

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy Liczba punktów
kryterium: najniższa cena – 100 punktów
BM.2511.4.2.2017 PPHU JOHN Paweł John, Grotniki, ul.Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice 100
BM.2511.4.4.2017 „Masarnia Borowe” J.B. Pluta Spółka Jawna, Borowe ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 94
BM.2511.4.3.2017 F.H. MARKUS Krupa Marek, ul. Kolejowa 1, 43-600 Jaworzno 65


Część 4 – produkty mleczarskie

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy Liczba punktów
kryterium: najniższa cena – 100 punktów
BM.2511.4.1.2017 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska     w Radomsku, ul. Jagiellońska 4,      97-500 Radomsko 100
BM.2511.4.8.2017 „KraBin” Sp. z o.o ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck 95

 

Część 5 – pieczywo i wyroby piekarskie, ciastkarskie

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy Liczba punktów
kryterium: najniższa cena – 100 punktów
BM.2511.4.9.2017 „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ” Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa 100

Część 6 – warzywa i owoce

 

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy Liczba punktów
kryterium: najniższa cena – 100 punktów
BM.2511.4.7.2017 F.H.U „DAMEX” Surmański Damian, ul. Witosa 90A, 42-603 Tarnowskie Góry 100
BM.2511.4.6.2017 JAGOPOL Wojciech Bobrzyński, Borowa 30, 97-570 Przedbórz 97
BM.2511.4.10.2017 Stachera Andrzej Firma Handlowa STACHERA Stare Gajęcice 11, 98-330 Pajęczno 72

 

Część 7 – ziemniaki

Numer oferty Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy Liczba punktów
kryterium: najniższa cena – 100 punktów
BM.2511.4.6.2017 JAGOPOL Wojciech Bobrzyński, Borowa 30, 97-570 Przedbórz 100
BM.2511.4.7.2017 F.H.U „DAMEX” Surmański Damian, ul. Witosa 90A, 42-603 Tarnowskie Góry 83
BM.2511.4.10.2017 Stachera Andrzej Firma Handlowa STACHERA Stare Gajęcice 11, 98-330 Pajęczno 79

 

 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w dniu 14 grudnia 2017r. w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8 – 12.

 

 

   Dyrektor Bursy Miejskiej

Maria Kowaleczko – Miedzińska